Skip to main content

Västra Allé inleder mentorssamarbete med ProCivitas i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 08:00 CET

Inför höstterminen 2014 kommer grundskolan Västra Allé och gymnasieskolan ProCivitas i Helsingborg att erbjuda ett gemensamt mentorsprogram där eleverna i år sju och åtta på Västra Allé kommer att erbjudas en mentor från ProCivitas. Syftet är att öka såväl mentorernas som adepternas förmåga att skapa goda relationer, öka sina drivkrafter och identifiera möjligheter framåt. 

Annika Falck, rektor på Västra Allé och initiativtagare till mentorsprogrammet tror att samarbetet kan kan vara ett bra sätt att stimulera drivkraften hos eleverna och att få dem att tänka mer långsiktigt. 

- Programmet handlar om att skapa relationer, samverka och lära av varandra. Mentorn blir för eleven en betydelsefull kontakt utanför hem- och skolmiljö som kan hjälpa eleven att tänka framåt, bortom gymnasiet, och skapa långsiktiga mål, säger Annika Falck. 

Uppdraget som mentor kommer att stärka gymnasieeleverna och genom att de får dela med sig av sina erfarenheter och får inblick i hur andra människor prioriterar kommer de växa som människor och lära sig nya saker om sig själva. 

- Som mentor blir man den vuxne och erfarne i relationen till sin adept. Man kommer att behöva göra ställningstaganden som kan synliggöra värderingar och leda till utveckling hos en själv, säger Henrik Heide, rektor för ProCivitas. 

Mentorssamarbetet handlar också om att knyta näringslivskontakter närmre utbildningen. Medan eleverna i år sju och åtta erbjuds en mentor från gymnasiet så kommer eleverna från år nio att erbjudas en mentor från näringslivet. 

- En mentor i näringslivet har möjlighet att ge kunskaperna en verklighetsförankring för eleverna. Vi blir den första grundskola i Sverige som provat detta koncept som vi redan vet fungerar framgångsrikt för eleverna i trean på ProCivitas, säger Annika Falck. 

Som en kvalitetssäkring i mentorsprogrammet kommer mentor och adept att matchas med hjälp av Desirée Allard som är en erfaren och utbildad coach med erfarenhet av mentorsprogram från universitetsvärlden. Mentorerna kommer även att erbjudas utbildning och handledning av Desirée Allard.

För mer information, kontakta
Annika Falck, rektor för Västra Allé, 070-844 47 00 eller annika.falck@pysslingen.se
Henrik Heide, rektor för ProCivitas i Helsingborg, 073-031 81 60 eller henrik.heide@procivitas.se 


Fakta Pysslingen

Pysslingen Förskolor och Skolor AB är en av de största friskoleaktörerna inom förskola och skola i Sverige med 25 års erfarenhet av lärande. Pysslingen har drygt 2000 medarbetare fördelat på drygt 100 enheter i ca 30 kommuner i Storstockholm, Mälardalen, Dalarna, Skåne och på Gotland. Inom Pysslingen finns en mångfald av erkända pedagogiska metoder och lärandekulturen kännetecknas av att varje individ ska utveckla talanger för livets upptäcktsresa www.pysslingen.se

Pysslingen är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. www.academedia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera