Skip to main content

Volkswagen använder nu kösystemet Q-channel

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:32 CET

Kunden som kommer till serviceavdelningen på Volkswagen möts av en
touchskärm som hanterar olika typer av köer såsom expressservice, mekanisk
verkstad, skadeverkstad och reservdelar. Under respektive kötyp kan kunden
välja mellan att lämna eller hämta bil samt övriga ärenden. Skärmen förändras
under dagen beroende på vilka kötyper som är aktuella, detta för att hantera
köerna så effektivt som möjligt och korta väntetiderna maximalt för snabb
service.

Personalen på serviceavdelningen får kontinuerligt information om status
för de olika kötyperna på sin arbetsstation. Statistiken som genereras löpande
per automatik är också en viktigt del i Volkswagens resursplanering samt i
planeringen gällande hanteringen av olika ärendetyper. Volkswagen har även valt
att integrera kösystemet med den digitala skyltningen som Image Media Channel
levererar. Könformation och kampanjer/reklam som visas för kunderna på stora
skärmar mixas med nyheter från Dagens Industri.

Kösystemet Q-channel är ett modernt kösystem där köknappen har ersatts med
en touchscreen, de röda siffrorna med LCD-displayer och en Internetbaserad
lösning för administration, information och statistik.

Kösystemet Q-channel har redan rönt stort intresse och installationer sker
nu löpande på bland annat butiker och bankkontor runtom i Sverige. Även andra
branscher visar ett stort intresse för den nya generationens kö- och
besökshanteringssystem.

Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper även
funktioner för att hantera bokade möten, som även integrerats med
vidarekoppling till sms. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras
med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i
en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för
information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som
självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel
vid resursplanering.

Istället för de gamla "röda" siffrorna så använder Q-channel
vanliga LCD displayer för både kassaplatser och allmän köinformationstavla, där
Q-channel´s köinformation integreras med Digital Signage, dvs nyheter, reklam
för merförsäljning och information integreras med köinformation. Även de mindre
displayerna kan nyttjas för nyheter, reklam, merförsäljning och information.

Installationen av Q-channel är betydligt enklare än tidigare system då
kassaknappar är trådlösa varvid inga kabeldragningar krävs. Det är enkelt att
omorganisera kassor och placeringar, då endast fjärrkontroller behövs vid
kassorna och lcd-displayer enkelt kan byta innehåll.

Den nya generationens kösystem - Q-channel!


Q-channel är ett företag som levererar moderna kösystem komplett med hårdvara och mjukvara. Vi har ersatt den fysiska köknappen och de röda lysdiodskärmarna med touchsdisplayer och LCD/LED displayer. Vi finns i Kista Science Tower och levererar kösystem över hela Norden. Försäljningen sker via vårt systerföretag Image Media Channel som även svarar för projektledning och support. Q-channel integreras enkelt med lösningar för digital signage. Vi levererar lösning för digital signage vid behov eller anlsuter enkelt Q-channel till ert befintliga digital signage system. Köinformation kan alltid integreras i kundens egen app om så önskas, vilket ingår utan extra kostnad. Våra kunder är bankkontor, detaljhandeln, sjukhus, vårdcentraler, kommuner, bibliotek, apotek, serviceverkstäder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy