Skip to main content

Axelina förskola är Qualiscertifierad

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 13:11 CET

Axelina förskola i Uppsala har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Förskolan har arbetat med Qualis sedan år 2012 och har blivit granskade för första gången. För att bli certifierad är kravet att förskolan når minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga Qualis kvalitetsområden. Axelina förskola når 98 poäng av totalt 126.

Förskolan Axelina präglas av engagemang och nöjda barn och föräldrar. Förskolan har ett normkritiskt förhållningssätt med fokus på barnens sociala utveckling, allas lika värde och barnens delaktighet. Barnen har ett reellt inflytande över verksamheten och reflekterar över sitt lärande tillsammans med pedagogerna och kompisarna. Förskolans organisation och den tydliga verksamhetsidén “Ett hus en tanke” stödjer genomförandet av det nationella uppdraget.

Efter den externa granskningen får Axelina förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturskolor samt äldreomsorgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.