Skip to main content

Backa förskola i Katrineholm är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 10:35 CEST

Backa förskola i Katrineholm har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2014 och har nu blivit granskade för första gången. 

Backa förskola genomsyras av att “alla barn är allas barn” och pedagogerna utgår från att varje barn är kompetent. Pedagogerna utmanar barnen att våga prova nya lösningar och har metoder för att säkerställa att varje barn stimuleras och utvecklas i sitt lärande. Barn och pedagoger reflekterar tillsammans under och i direkt anslutning till olika aktiviteter och barnen påverkar arbetssätt och innehåll.

Efter den externa granskningen får Backa förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.