Skip to main content

Flera förskolor, skolor och fritidsgårdar certifierade enligt Qualis under höstterminen 2015

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2016 13:58 CET

Under höstterminen 2015 har många förskolor, skolor och fritidsgårdar genomgått externa Qualisgranskningar för att verifiera sitt kvalitetsarbete.

De verksamheter som hittills blivit certifierade finns över hela landet. I Norrköping har Flagglinans, Silverdansens, Solbackens och Tallbackens förskolor certifierats. I Gnosjö har Gnosjöandans Kunskapscentrum blivit certifierad, likaså Särskolan i Landskrona, Lunnaskolan och Garvarens förskola i Svalöv, Klockarebackens förskola i Karlskrona, Långåkerstorpets förskola i Stockholm samt Skönsmons fritidsgård i Sundsvall. I Uppsala har fyra förskolor - Väpnaren, Vänge, Kullen och Stenhammar blivit certifierade.

Alla verksamheter som har granskats erhåller en rapport där kvaliteten beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet utifrån en framtagen handlingsplan.

-Det är tydligt att ett kontinuerligt Qualisarbete stämmer väl med kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis gör skillnad för både förskolor, skolor och fritidsgårdar! säger Susanne Levén, VD på Q-Steps Kvalitetssäkring AB.

Om Q-Steps och Qualis Kvalitetssäkring

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturskolor samt äldreomsorgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy