Skip to main content

Glumslövs skola i Landskrona är Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 10:43 CET

Glumslövs skola i Landskrona har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2010 och har nu blivit granskade för andra gången. 

Glumslövs skola har nått långt i sitt kvalitetsarbete. Kunskapsresultaten är mycket goda och väl utvecklade rutiner finns för att följa elevernas kunskapsutveckling på individ-, grupp- och skolnivå. Den tydliga organisationen stödjer arbetet med det nationella uppdraget och alla delar samverkar och ökar därigenom successivt måluppfyllelsen. Skolan har kommit långt i sitt systematiska kvalitetsarbete inom samtliga områden och eleverna och deras föräldrar är delaktiga och har insyn i verksamheten.


Efter den externa granskningen får Glumslövs skola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.


Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.


Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy