Skip to main content

Granlo fritidsgård i Sundsvall är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 15:34 CET

Granlo fritidsgård i Sundsvall är fortsatt certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2008 och har nu blivit granskade för andra gången.

Granlo fritidsgård erbjuder en trivsam mötesplats för ungdomar i ett lugnt och tryggt område. Verksamheten håller en hög och jämn kvalitet och fritidsgården erbjuder ett stort antal aktiviteter. Personalen bemöter ungdomarna med respekt och lyhördhet. Arbetssättet är demokratiskt. Ungdomarna har stora möjligheter att påverka det som sker och vara delaktiga i beslut. På ett medvetet sätt stärker personalen ungdomarnas självkänsla och identitet.

Efter den externa granskningen får Granlo fritidsgård en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 45

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy