Skip to main content

Hageby Hus fritidsgård i Norrköping är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 16:11 CET

Hageby Hus fritidsgård i Norrköping har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2013 och har nu blivit granskade för första gången. 


På Hageby Hus finns engagerade medarbetare som inbjuder ungdomarna till delaktighet. Relationen mellan fritidsledare och ungdomar präglas av tillit och förtroende. Fritidsledarna har en öppen kommunikation och utvärderar och analyserar kontinuerligt arbetssätt, måldokument och gruppens kompetens. Alla medarbetare har kunskap om fritidsgårdens uppdrag och har förmåga att omvandla det till verksamhetens utveckling. Den breda samverkan fritidsgården har med skola, studieförbund och föreningsliv ger som resultat att många får möjlighet att ta del av fritidsgårdens arbete.

Efter den externa granskningen får Hageby Hus fritidsgård en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy