Skip to main content

Katrineholms Tekniska College är Qualiscertifierat efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 17:28 CET

Katrineholms Tekniska College har blivit certifierat enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2015 och har nu blivit granskade för första gången.

Katrineholms Tekniska College är en väl fungerande skola som når goda kunskapsresultat. Skolan präglas av en god miljö och det råder ett bra umgängesklimat som präglas av en förtroendefull samtalston mellan elever och lärare. Personalen har god kompetens och har höga förväntningar på eleverna. Det finns dessutom ett tydligt ledarskap på alla nivåer och skolan har en god systematik i sitt utvecklings- och kvalitetsarbete.

Efter den externa granskningen får Katrineholms Tekniska College en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 45

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy