Skip to main content

Korsbacka förskola i Kävlinge är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 14:48 CET

Korsbacka förskola i Kävlinge har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2016 och har nu blivit granskade för första gången.

Pedagogerna fångar barnens intressen och bygger en rolig, stimulerande och lärande verksamhet kring det barnen visar genom lek eller intresse. Inspirerande och varierande lärmiljöer såväl inomhus som utomhus ger barnen utmaningar och ett gruppindelande arbetssätt skapar trygghet, glädje, nyfikenhet och lärande i barngrupperna.Föräldrarna uttrycker att de är nöjda med förskolan och barnen visar att de trivs. Förskolan präglas av ett positivt ledarskap i en tydlig organisation med uppdrag på flera nivåer.

Efter den externa granskningen får Korsbacka förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 45

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.