Skip to main content

Läsårets Bästa Qualisförskola och Qualisskola 2011/2012 är utsedda

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 15:09 CEST

Ringstorps förskola och Ringstorps skola i Helsingborg fick tisdag den 9 oktober ta emot Q-Steps utmärkelse för föregående läsårs bästa förskola och skola. Skolan genomgick en extern granskning i april och förskolan i juni, vilket resulterade i att båda verksamheterna blev certifierade samt fick den högsta poängen av samtliga under läsåret granskade förskolor och skolor

– Vi är glada och stolta över att skolan, mycket tack vare engagerade och ambitiösa pedagoger som skapar en öppen kommunikation på alla nivåer, har bibehållit och förbättrat den höga kvaliteten sedan 2007 då vi granskades första gången och även då blev bästa Qualisskola, säger Helena Rosenlöf rektor för Ringstorpsskolan.

– Det känns oerhört positivt att den öppenhet och att det lärande som sker på förskolan är så synligt. Det är tillsammans som vi har utvecklat förskolan: barn, föräldrar, personal och ledning. Helena och jag känner att våra gemensamma visioner för utveckling av förskola-skola bidrar till en röd tråd i verksamheten, berättar Marie Andersson, förskolechef för Ringstorps förskola. 

Qualis kvalitetssäkringssystem bygger på ett antal kriterier inom elva kvalitetsområden. För att bli certifierad behöver verksamheten genomgå en extern granskning och uppnå minst steg 3 på den sjugradiga skalan inom kvalitetsområdena. Både Ringstorps förskola och skola har uppnått steg 5, 6 och 7 inom samtliga områden.Rapporten från Ringstorps förskola visar bland annat att ledarskapet är tydligt och strategiskt på alla nivåer och att det finns ett tydligt ledarskap för lärandet i alla delar av verksamheten. Förskolan har en väl genomtänkt organisation som stödjer utveckling och som utvecklas med sitt uppdrag. Förskolan arbetar medvetet med omvärldsbevakning och deltar i externa nätverk.

– Ringstorps förskola sjuder av engagemang, tillit och nyfikenhet. Genom en väl förankrad värdegrund, en trygg och inspirerande miljö och ett gemensamt förhållningssätt skapas goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande, framför Kristina Måhlgren, förskoleansvarig på Q-Steps, med anledning av förskolans höga resultat. 

Granskningen av Ringstorps skola bekräftar att trygghet och trivsel genomsyrar verksamheten, att arbetssättet och lärarrollen bidrar till elevernas ansvar för det egna lärandet och att skolan har en tydlig och väl fungerande organisation. Skolan har också nått högsta steget inom området kommunikation med en öppen och strategisk kommunikation internt såväl som externt.

– Vår vision med Qualis är att alla förskolor och skolor ska bli bättre och det ska vara förbättringar som både går att mäta kvantitativt och bedöma kvalitativt, vilket både Ringstorps förskola och Ringstorpsskolan är ledande exempel på med sitt systematiska kvalitetsarbete, säger Nils-Åke Andersson, skolansvarig i Q-Steps Kvalitetssäkring.  

Q-Steps Kvalitetssäkring AB genomför årligen närmare 50 granskningar. Varje granskning resulterar i en omfattande granskningsrapport där verksamhetens styrkor och förbättringsområden tydligt framgår.

För mer information kontakta:
Kristina Måhlgren, förskoleansvarig Q-Steps Kvalitetssäkring, 08-410 928 44
Nils-Åke Andersson, skolansvarig Q-Steps Kvalitetssäkring, 08-410 928 46
Sören Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder verksamhet i kommunal och enskild regi resurseffektiva verktyg för ett systematiskt kvalitetsarbete. Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom ledningens, medarbetarnas, barnens/elevernas och föräldrarnas perspektiv visar systemet en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten. Qualis kvalitetssäkring används idag i närmare 50 kommuner runtom i Sverige och omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsgårdar, musik- och kulturskola samt äldreomsorg. För mer information se www.q-steps.se.  

Om Q-Steps och Qualis kvalitetssäkring
Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder verksamhet i kommunal och enskild regi resurseffektiva verktyg för ett systematiskt kvalitetsarbete. Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom ledningens, medarbetarnas, barnens/elevernas och föräldrarnas perspektiv visar systemet en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten. Qualis kvalitetssäkring används idag i närmare 50 kommuner runtom i Sverige och omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsgårdar, musik- och kulturskola samt äldreomsorg. För mer information se www.q-steps.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy