Skip to main content

Nyhemsskolan i Finspång är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 14:53 CET

Nyhemsskolan i Finspång har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2015 och har nu blivit granskade för första gången.

Nyhemsskolan bedriver en verksamhet anpassad till elevernas behov och förutsättningar. Kunskapsstandarden är god inte minst tack vare noggrann uppföljning av elevernas kunskaper. Genom olika råd och elevmedverkan i den dagliga undervisningen skapar skolan förståelse för demokratiprocessen och det råder ett öppet och förtroendefullt klimat mellan elever och personal och personalens inkluderande arbete imponerar. Nyhemsskolan har engagerade och kompetenta medarbetare och en hög andel behörig personal. Skolans rykte har markant förbättrats under senare tid tack vare att informationen om skolans utvecklingsarbete successivt har spridits.

Efter den externa granskningen får Nyhemsskolan en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 45

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.