Skip to main content

Orrparkens förskola är Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 13:13 CET

Orrparkens förskola i Uppsala har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Förskolan har arbetat med Qualis sedan år 2010 och har blivit granskade för andra gången. Förskolan har vid båda granskningarna nått höga resultat. För att bli certifierad är kravet att förskolan når minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga Qualis kvalitetsområden. Orrparkens förskola når 110 poäng av totalt 126 och är fortsatt certifierade.

Orrparkens förskola visar på en mycket hög och jämn kvalitet. Lärmiljöerna är inspirerande och lockar till lek, lärande och utveckling. Pedagogernas förhållningssätt, värdegrundsarbete och likabehandling ger barnen trygghet och skapar förtroende hos föräldrarna. Förskolans grundinställning att lärande sker i kommunikation mellan människor, att barn är kompetenta och att pedagogisk dokumentation bidrar till att göra lärandet tydligt genomsyrar hela förskolan.

-Struktur, strategi och en gemensam kunskaps- och barnsyn har över tid bidragit till att förskolans kvalitet ständigt utvecklas, säger Kristina Måhlgren, förskoleansvarig på Q-Steps Kvalitetssäkring AB.

Efter den externa granskningen får Orrparkens förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturskolor samt äldreomsorgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.