Skip to main content

​Peter Lundhs förskola i Höganäs är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 14:42 CET

Peter Lundhs förskola i Höganäs har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Peter Lundhs förskola har arbetat med Qualis sedan år 2010 och har nu blivit granskade för första gången.

Peter Lundhs utmärker sig genom att vara en förskola med öppen och tillitsfull kommunikation. Barnen får möjlighet att lära i mindre grupper med anpassade aktiviteter för barnens intresse och behov. Pedagogernas kompetens är hög och de har till övervägande del högskoleutbildning.

Efter den externa granskningen får Peter Lundhs förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturskolor samt äldreomsorgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy