Skip to main content

S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna når högsta poängen hittills av granskade gymnasieskolor inom Qualis

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 07:30 CET

I veckan blev det klart att S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna har blivit certifierat enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. S:t Eskils totalpoäng är 115 av 126 möjliga, vilket är den högsta poängen en gymnasieskola inom Qualis uppnått. Skolan visar en mycket hög kvalitet inom samtliga Qualis kvalitetsområden. Flera lärare uttrycker att skolans goda kvalitet beror på att alla medarbetare strukturerat och systematiskt använder Qualis.

S:t Eskils gymnasium har goda kunskapsresultat i jämförelse med riket som helhet. Kompetensen hos personalen är hög, planer och metoder för kompetensutveckling prövas och uppdateras kontinuerligt och det goda samarbetet med högskolan och de tydliga läraruppdragen har en utgångspunkt i forskningsrön och beprövad erfarenhet. Skolan har ett välfungerande och mycket tydligt ledarskap, vilket utgör en garanti för det genomtänkta och systematiska kvalitetsarbete som bedrivs.

- Det är inte lätt för en gymnasieskola av S:t Eskils storlek och karaktär att nå en så hög och jämbördig kvalitet inom skolans samtliga program. Granskningen visar att ett målmedvetet och systematiskt arbete kan bli framgångsrikt och för att nå detta krävs en gemensam insats av samtliga vid skolan, både personal och elever. Sist men inte minst är ledarskapet viktigt. Jag menar då ledarskapet både på lärar- och rektorsnivå. Vi ser i alla våra granskningar hur oerhört betydelsefullt ett tydligt pedagogiskt ledarskap är för att eleverna ska lyckas i sin kunskapsutveckling och för att de ska nå de nationellt uppställda målen, säger Nils-Åke Andersson, skolansvarig på Q-Steps Kvalitetssäkring AB.

Efter den externa granskningen erhåller S:t Eskils gymnasium en rapport där kvaliteten beskrivs inom elva områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta förbättringsarbetet utifrån en framtagen handlingsplan.

Om Qualis och Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt förbättringsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1 100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturskolor samt äldreomsorgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy