Skip to main content

Skillingenäs förskola i Karlskrona är Qualiscertifierad efter sin första granskning

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 13:20 CET

Skillingenäs förskola i Karlskrona har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2013 och har nu blivit granskade för första gången.

På förskolan uttrycker barn, föräldrar och pedagoger att de är trygga och trivs vilket är grunden för en god verksamhet. Pedagogernas förhållningssätt utgår från det kompetenta barnet och de fångar barnens lust, intresse och nyfikenhet vilket stärker barnens inflytande. Förskolans innehållsrika och inbjudande lärandemiljöer såväl inomhus som utomhus inspirerar barnen till lek och lust att utforska tillsammans. Förskolan har en tydlig organisation som främjar utveckling och lärande och alla bidrar till att förskolans resurser används optimalt.

Efter den externa granskningen får Skillingenäs förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 45

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy