Skip to main content

Skolinspektionen lovordar Hudiksvalls förskolor för systematiskt kvalitetsarbete

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 13:57 CEST

Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört tillsyn i Hudiksvalls kommuns alla skolformer och i tillsynsrapporten skriver myndigheten: ”Förskolorna i Hudiksvalls kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt följs upp och utvärderas”.

Sedan 2011 arbetar alla förskolor i Hudiksvalls kommun med Qualis kvalitetssäkringssystem. Under drygt tre år har 15 förskolor Qualisgranskats. Verksamhetschef Annika Gabrielsson menar att arbetet med Qualis har gett chefer, medarbetare och huvudmän verktyg att utveckla verksamheten i förskolan utifrån de nationella styrdokumenten, lagar och förordningar för verksamheten samt utifrån forskning. 

Granskningarna enligt Qualis har visat att Hudiksvalls förskolor är särskilt starka inom kvalitetsområdena Utveckling och lärande, Trygghet och trivsel, Organisation samt Kompetens. Det ger goda förutsättningar för en fortsatt kvalitetsutveckling. "Qualis har till stor del bidragit till vårt framgångsrika arbete och hjälpt oss att nå det goda resultatet. Det har förenat oss i arbetet, gett energi och kraft och ökat vår uppdragsförståelse på alla nivåer. Förskolan systematiska kvalitetsarbete har blivit just systematiskt, tydligt, greppbart, förståeligt och meningsfullt genom Qualis. Det ligger ett mycket medvetet och hårt arbete bakom där alla har bidragit. En av framgångsfaktorerna har också varit tiden, att hålla i och hålla ut över tid." säger Annika Gabrielsson.

Q-Steps Kvalitetssäkring AB  erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete i kommunal verksamhet i offentlig och fristående regi. Qualis utvecklades år 1997-2000 som ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk, bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar, musik- och kulturskolor samt även inom äldreomsorgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.