Skip to main content

Smulans förskola i Uppsala är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 15:57 CET

Smulans förskola i Uppsala har återigen blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2012 och har nu blivit granskade för andra gången.

Smulans förskola präglas av trygghet och trivsel, pedagogernas engagemang och kompetens, ett professionellt förhållningssätt samt ett positivt bemötande. Förskolans arbete med värdegrunden är synligt och tydligt i verksamheten och varje barn ges utrymme att reflektera över etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Organisationen är tydlig och alla delar samverkar kring måluppfyllelse av det nationella uppdraget. Nulägesrapporter och veckoreflektioner är underlag för att pedagogroll och arbetssätt kontinuerligt utvecklas mot högre måluppfyllelse.

Efter den externa granskningen får Smulans förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 45

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera