Skip to main content

Thunells förskola är Qualiscertifierad vid sin första granskning

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 14:06 CET

Thunells förskola i Karlskrona har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Förskolan har arbetat med Qualis sedan år 2011 och har blivit granskade för första gången. För att bli certifierad är kravet att förskolan når minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga Qualis kvalitetsområden. Thunells förskola når 112 poäng av totalt 126 vilket är högt för en förskola som granskas för första gången.

Thunells förskola visar på en mycket hög och jämn kvalitet och ett aktivt utvecklingsarbete. Lärmiljöerna är inspirerande, variationsrika och inbjudande och stimulerar barnen till lek, utforskande och inflytande. Förskolan arbetar med projekt där barnen har inflytande och blir delaktiga genom att pedagogerna utgår från barnens erfarenheter och intressen. Likabehandling och värdegrund löper som en röd tråd i hela verksamheten.

-Pedagoger och ledning har över tid beprövat sina erfarenheter och har utifrån aktuell forskning medvetet arbetat för att utveckla miljö, dokumentationsformer, analyser och förbättringar. Det bidrar bland annat till att barnens delaktighet och inflytande genomsyrar verksamheten, säger Kristina Måhlgren, förskoleansvarig på Q-Steps Kvalitetssäkring AB.

Efter den externa granskningen får Thunells förskola en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis

Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 41

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturskolor samt äldreomsorgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.