Skip to main content

Hur når man hög användningsgrad i ett beslutsstöd?

Blogginlägg   •   Aug 03, 2017 11:28 CEST

Exempel på översiktsbild i applikation över användare av beslutsstöd.

I alla organisationer där man satsar på beslutsstöd vill man nå en hög användningsgrad. Ju fler som har tillgång till information vid rätt tillfälle desto bättre beslut kommer man fatta. Trots detta är det ibland svårt att lämna gamla arbetssätt och ta sig an nya, exempelvis att gå från Excel till Qlik®. Genom att få fram information om potentiella användare och jämföra mot faktisk användning kan man nå ut med riktade insatser i form av utbildning eller annan information till användare som ännu inte anammat beslutsstödslösningen.

Genom att läsa in loggfiler från Qlik Server i en applikation kan man få fram information om vilka användare som han använt vilka appar och hur ofta. Oftast vill man styra vilken information som användarna i en beslutsstödslösning ska få åtkomst till. Informationen om vem som ska få åtkomst till vad i kombination med loggar från Qlik server ger möjlighet att få fram ett potentiellt antal användare. Man kan se exakt vilka användare som ”bör” använda en applikation men inte varit inloggade. Med denna information har man möjlighet att göra riktade insatser för att få en ökad användningsgrad, exempelvis kan man göra mer riktade utbildningsinsatser. Man har också möjlighet att intervjua dessa personer och få feedback om eventuella förbättringar i Qlik-lösningen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy