Skip to main content

Pågen effektiviserar arbetet med hjälp av avancerad analys

Nyhet   •   Nov 24, 2016 10:00 CET

Pågen Dinkelklämmor CC by Pågen AB (http://pagen.se )

I ett alltmer digitaliserat samhälle är bristen på information inte längre ett problem. Utmaningen ligger numera i att kunna hantera data, förmedla rätt information – både internt och externt – men framförallt att översätta informationen till konkreta, användbara åtgärder. På Pågen har man löst det med en digital plattform som sätter enkelhet och användarvänlighet i fokus.

För drygt ett år sen fick Eric Jacobsson uppdraget att förbättra tillgängligheten av information internt för att hjälpa övriga avdelningar i företaget att integrera insikter i det dagliga arbetet.

– Vid den tidpunkten satt vi med fem olika plattformar för olika typer av data, vilket innebar ett spretigt arbetssätt för alla avdelningar, berättar Eric Jacobsson.

I takt med att den digitala informationen ökar förbättras samtidigt möjligheterna till mer komplexa analyser, vilket gör att de olika plattformarna blir allt mer skräddarsydda och innehåller fler funktioner. Detta gör det svårt för de användare som är ”sällan-användare”. Det krävs att man använder verktygen kontinuerligt för att kunna hantera alla funktioner. Att använda plattformarna några enstaka tillfällen per månad räcker inte för att hålla sig uppdaterad.

Erics målsättning var redan tidigt att försöka integrera så mycket information som möjligt i en och samma plattform. Mottot var enkelhet, användarvänlighet och att i största mån behålla igenkänning från de rapporter som redan var etablerade i företaget. Då Pågen redan använde QlikView® till intern grund- och försäljningsdata föll valet, efter en del research med andra möjligheter, på att samarbeta med Qlear.

– Idag sitter vi med en nyutvecklad applikation i QlikView® som vi internt kallar för ”Pågen – Big Data”. Den innehåller intern försäljningsdata integrerat med data från andra system. Genom att vi använt samma grundlayout som vår befintliga försäljningsapplikation i QlikView® har startsträckan till att använda Big Data fullt ut varit väldigt kort när vi rullat ut denna integrerade applikation internt i företaget, berättar Eric Jacobsson.

Idag används applikationen internt i ett flertal avdelningar för att följa trender och utvecklingar samt göra uppföljningar och analyser. Självklart pågår arbetet kontinuerligt med att utveckla, förbättra och förfina innehåll och rapporter i applikationen. Den största fördelen med att använda sig av QlikView® är den stora flexibiliteten och alla möjligheter som finns.

Eric hoppas att detta är ett stort steg mot att faktiskt använda all intern och extern data som finns tillgänglig i den dagliga verksamheten. Alla avdelningar i ett företag har idag behov av insikter och beslutsstöd. Att göra insikter lättillgängliga och intuitiva att arbeta med gör det lättare att se samband samtidigt som det stöttar Pågens ambition om att kunna baka bröd även för kommande generationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy