Skip to main content

Greenfood minskar matsvinnet med 70 ton och får bättre kontroll över verksamheten med hjälp av Qlik

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 10:29 CEST

Greenfood, en av Nordens största frukt- och grönsaksbolag, använder Qlik® för att minska matsvinnet, förbättra servicen och öka lönsamheten. Tillsammans med Qliks partner Enfo har Greenfood skräddarsytt flera en BI-lösningar som kan växa med organisationen och möta dess framtida behov.

– Med Qliks lösning QlikView har vi möjligheten att beräkna svinn utifrån olika verksamhetsdata och vidta preventiva åtgärder vilket är ett kvitto på att beslutsstödet resulterar i direkt affärsvärde. Ett konkret exempel är att vi har lyckats identifiera ett svinn på isbergssallad som var högre än förväntat och utifrån den informationen vidtagit åtgärder som minskade svinnet med 1-2 %. Då vi hanterar ca 3 500 ton isbergssallad per år utgör 2 % ca 70 ton och det är bara ett av många exempel, säger Johan Wohlin, ansvarig för projektet och Controller på Greenfood.

Genom att dessutom koppla samman försäljnings- och inköpsdata med verksamhetsdata kan Greenfood även styra verksamheten i företaget mer effektivt.

– Satsningen har lett till nya insikter och därigenom har vi kunnat effektivisera ett flertal utmaningar kopplade till exempelvis produktion, svinn, spårbarhet och försäljning. Dessutom har vi kommit en bra bit på vägen att förbättra lönsamheten samt fått en bättre kontroll över logistikkedjan, säger Johan Wohlin.

QlikView används av ca 70 medarbetare inom Greenfood-koncernen, och gruppen har skapat olika applikationer för varje enskilt verksamhetsområde.

Via sin försäljningsapplikation kan Greenfood exempelvis analysera produktionsprocessen och få en större inblick i hur svinnet ser ut, för att därefter återkoppla till produktionen som finjusterar maskinerna utifrån den nya informationen. På så sätt har Greenfood lyckats minimera en stor del av sitt matsvinn. De kan också ta fram dagliga lönsamhetsrapporter som bygger på standardkostnader i kombination med olika kostnadsdrivare för att identifiera och få kontroll över de faktorer som påverkar lönsamheten mest.

I fråga om spårbarhet använder Greenfood QlikView för att få en bättre översikt av var vissa produktpartier befinner sig, när något producerades samt vilka råvaror som har använts till vilka produkter. Genom att koppla ihop samtliga materialflöden kan de anställda lättare spåra inleveranser framåt och utleveranser bakåt, vilket i sin tur avsevärt minskat tiden som spenderas på att spåra produkter eller råvaror.

– Greenfood har ett mycket tydligt affärsfokus i sina projekt som är kopplat till deras BI-strategi. Verksamheten ser därför en nytta väldigt snabbt i de lösningar som vi tar fram ihop med Greenfood, säger Fredrik Nerman, kundansvarig på Enfo.

– GreenFood har gjort ett fantastiskt bra jobb med att förädla de möjligheter Qlik erbjuder. De har tagit vara på sina data fullt ut genom att sätta analysen i händerna på de operativa medarbetarna, de som jobbar nära verksamheten, och ger därmed möjlighet att fatta rätt beslut på alla platser inom företaget, säger Johan Salenstedt, Nordenchef på Qlik.

Om Enfo
Enklare, smidigare, smartare affärer i den Digitala dimensionen

Enfo skapar innovativa digitala lösningar som utvecklar, förnyar och förbättrar kundernas affärer. Med affärsinsikt, teknisk expertis och beprövade arbetsmetoder förädlar vi informationsflöden och utvecklar IT-lösningar så att våra kunder tar initiativet i en digitaliserad värld för att leverera resultat och upplevelser till sina kunder.

Enfo består av 1 000 nischade experter som finns i Finland och Sverige. Omsättning MEUR 140 (2015). Lär känna oss på enfogroup.com 

Om Qlik
Qlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Qliks produktportfölj möter kundernas växande behov och spänner såväl över visuella självbetjäningsanalyser och rapporter som inbäddade, guidade och anpassade analyser. Närmare 38 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy