This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

QTF:s digitala Nordbyggmonter håller öppet 24:7 hela april i Youtubekanalen QTF Sweden
QTF:s digitala Nordbyggmonter håller öppet 24:7 hela april i Youtubekanalen QTF Sweden

Pressmeddelande -

QTF SKAPAR DIGITAL NORDBYGGMONTER

QTF skapar digital Nordbyggmonter på Youtube. När Nordbygg, som är den viktigaste träffpunkten för många företag inom bygg- och VVS-branschen, var tvingad att ställa in och flytta fram till i höst så tänkte QTF (som redan hade förberett sin monter) att "vi bygger upp den ändå och håller kundmötena digitalt". Dvs. via videofilmer som dagligen under hela april läggs upp i företagets Youtubekanal.

Huvudbudskapet är att systemvätska måste kontrolleras och syrenivån mätas så att man vet om systemet behöver avgasas och renas för att hållas korrosionsfritt och energieffektivt.

Många fastighetsägare vet inte om de har gaser i sina värme-/kylsystem och känner inte heller till att det är gaserna (syre, kväve m.m.) som ställer till funktionsproblem, korrosion och ineffektivitet i energiöverföringen. En del känner till att man bör avgasa systemvätska och har kanske köpt en avgasare på marknaden av något företag som inte är så noga med resultatet av avgasningen, som inte kan eller vill mäta syrenivån. Förmodligen för att de vet att deras avgasare inte har den effekt som krävs för att hålla systemen korrosionsfria och energieffektiva. Vi möter då och då kunder med funktionsproblem där vi efter besiktning ser att systemet kräver avgasning och rening trots att det redan är en konkurrents avgasare installerad. Vid flera tillfällen har vi då mätt upp höga syrgashalter (2–4 mg/liter) innan vi har filtrerat och snabbavgasat systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter.

QTF:s budskap är därför till såväl kravställande upphandlare som till vvs-konsulter och installatörer "Kräv in mätvärden på systemvätska! Ju tidigare desto bättre – allra helst redan från början, vid projektering och föreskrivning av nya projekt". Då först kan man veta om åtgärder behövs och vilket resultat de ger.

QTF har byggt upp sin monter i kontoret i Kalmar och kommer att bjuda på information om mätning av syre i systemvätska, avgasning och rening samt även bjuda på shoppingkassar och lite överraskningar.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se, Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Presskontakt

Relaterade nyheter