This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

VVS-konsult Tony Timm berättar om hur avgasning lägger grund för driftoptimerad injustering

Pressmeddelande -

QTF TECH TALK #9 – Injustering och avgasning går hand i hand 🤝

​InPro VVS-konsult från Växjö besökte i december QTF för att utbyta erfarenheter kring avgasning, rening och injustering av värmesystem i fastigheter. Under ett heldagsseminarium inför båda företagens personal diskuterades fördelar och samspelet mellan avgasning och injustering samt hur det ger energibesparing och väl fungerande värmesystem för både fastighetsägare och boende. 

Tillsammans hjälpte QTF och InPro redan 2014 Karlshamnbostäder med avgasning och injustering till en energibesparing på 34,7 % i kvarteret Trosa, 121 lägenheter fördelat på 6 byggnader. Se mer om det exemplet här: https://www.qtf.se/images/referenser/ref_karlshamn...


Related links

Ämnen

Taggar


QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se, Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Presskontakt

Relaterade nyheter