Skip to main content

Renat med backspolning

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2019 08:00 CET

När reningen kräver rejäla doningar kommer backspolningsutrustningen fram.

QTF avgasar och renar systemvätska i VVS-system med QTF-metoden. Ibland har magnetit och partiklar satt sig så hårt i systemväggar och små rör att filtreringen behöver kompletteras. Hela eller delar av systemet måste renspolas för att få loss partiklarna. Då tas backspolaren fram.

Backpolningsutrustningen består av en egenutvecklad flödesriktare som växelvis vänder flödet i båda riktningarna, tjugotums påsfilter med separat magnetitfilter och en pumpenhet med vilken trycket kontrolleras och ändras efter behov. Intervallerna på flödesriktningen ställs in så att systemvätskan passerar filtren innan den vänder och spolar loss föroreningar åt andra hållet.

När systemdelar är helt igensatta eller visar tecken på extremt hård nedsmutsning används backspolare för att få loss den värsta och hårt sittande smutsen.

Efter spolningen kontrolleras filterpåsar och magnetitfilter och bedömning görs om fortsatt backspolning, efterfiltrering eller om systemet är färdigbehandlat.

Vanligtvis förfiltreras ett smutsigt system innan snabbavgasning påbörjas. Dels för att kontrollera hur smutsigt systemet är, men också för att skydda snabbavgasaren från igensättning. Vanlig filtrering körs oftast med ett tjugotumsfilter, men kan ökas med ända upp till 4 filter, beroende på nedsmutsning och systemstorlek. Varje filtertub har ett separat magnetitfilter med kraftig magnetstav. Efter avgasning släpper oftast mer av den befintliga magnetiten från systemväggarna och efterfiltrering körs tills systemet är fritt från magnetit och föroreningar.

QTF Sweden AB, med huvudkontor i Kalmar, arbetar i hela Sverige med avgasning och rening av systemvätskor i värme-, kyl- och ÅV-system i kommersiella fastigheter inom både industrin och offentliga verksamheter. Man erbjuder en 6-stegsmetod med bl.a. besiktning, rengöring, snabbavgasning och underhållsavtal för att optimera systemvätskan och därmed funktionen i systemen. Metoden kallas QTF-metoden.

För mer information kontakta: Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.