Skip to main content

QuestBack publicerar Facebook-undersökning

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2012 08:35 CEST

I en färsk Facebook-undersökning från svenska QuestBack har deltagare fått svara på frågor med målet att bena ut deras Facebook-vanor, bland annat hur de förhåller sig till företagssidor - något som är högintressant för företag och organisationer inom de flesta verkningsområden.

Drygt hälften av den svenska befolkningen har idag ett konto på Facebook. Men hur mycket känner du egentligen till om hur dina nuvarande eller potentiella kunder interagerar och förhåller sig till innehållet på din företagssida? Är det givande att lägga ner tid och resurser på sociala medier? Hur många svenska Facebook-användare söker egentligen aktivt information om företag via deras Facebook-sida? Hur många blir påverkade av vänners rekommendationer? Nedan följer fyra utvalda frågor av intresse för företag från vår undersökning som du bör ha i åtanke när du utarbetar din strategi för sociala medier.

Fråga 13: ”I vilken utsträckning besöker du Facebook-sidor som tillhör organisationer eller varumärken?”
Här uppger drygt 12 % av de tillfrågade att det sker i stor eller mycket stor utsträckning. Statistiken talar tydligt för fördelarna med en organisation- eller varumärkessida. Detta gäller framför allt om din målgrupp tillhör den yngre generationen där intresset för dessa typer av sidor är dubbelt så stor i jämförelse med de som är äldre än 35. De företag som ännu inte tagit klivet ut i sociala medier har ingen anledning att vänta längre!

Fråga 19: ”Hur påverkas din uppfattning av en organisation eller varumärke beroende på deras Facebook-sida?”
På denna fråga svarade drygt 57 % att de påverkas lite eller väldigt lite. Detta tyder på att det finns ett stort utrymme för frihet kopplat med lågt risktagande för vad som publiceras på företagssidor. Var inte rädd för att experimentera! Det kan dock vara en god idé att förstå din målgrupp under uppbyggnadsfasen för din Facebook-strategi för att göra den så relevant som möjligt.

Fråga 21: ”Hur sannolikt tror du det är att någon köper en specifik produkt eller tjänst istället för en annan jämförbar produkt/tjänst med anledning av Facebook-sidan?”
På detta svarade drygt 12 % att det är stor eller mycket stor sannolikhet att Facebook-sidan påverkar vid ett köp. En företagssida med goda rekommendationer och bra kommunikation mellan kunder och företaget i fråga ger ett professionellt och tryggt intryck för besökare. Dessa intryck har sedan goda möjligheter att följa med under hela köpeprocessen och således påverka avslutet.

Den för företag kanske mest intressanta informationen i undersökningen återfinns i fråga 22. Drygt 16 % uppger att de ofta eller mycket ofta tar intryck av kampanjer eller tävlingar på Facebook-sidor. 10 % diskuterar eller delar gärna kampanjer med sina vänner och hela 33 % skulle med stor eller mycket stor sannolikhet kunna tänka sig att köpa en produkt eller tjänst med anledning av en väns rekommendation. Återigen är det tydligt att en aktiv Facebook-sida som engagerar dina kunder och ser till att föra en dialog är av största vikt för din strategi. En väns rekommendation väger tungt!

Facebook-undersökningen i sin helhet med mer utförlig data som kön- och åldersfördelning återfinns i QuestBack Download Center under Rapporter.

Du kan även läsa mer om vår tjänst QuestBack Social Insight – en applikation som integreras med Facebook och ger er viktiga insikter som till exempel vilka era Facebook-fans är, hur ni kan interagera med dem och skapa värde samt bygga hållbara och givande relationer.

QuestBack AS är Europas ledande leverantör av Enterprise Feedback Management och lösningar för onlineundersökningar – webbaserade tjänster för utveckling av relationer genom insamling, analys och uppföljning av affärskritisk information. QuestBacks kunder uppnår bättre ekonomiska resultat genom att öka kundernas och medarbetarnas tillfredsställelse och lojalitet. QuestBack grundades år 2000, var lönsamt redan i slutet av 2001 och har sedan dess årligen uppvisat tvåsiffrig tillväxt. Företagets huvudkontor ligger i Oslo i Norge och företaget har kontor i sammanlagt 19 länder. QuestBack betjänar över 5 000 kunder inom alla sektorer och branscher inklusive: Volvo, Ernst & Young, Coca-Cola och Microsoft.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera