Skip to main content

QuestBack stödjer Faktums undersökning kring försörjningsstöd

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 09:00 CET

I juletid stöttar QuestBack tidningen Faktum, som genomför en undersökning med syfte att ta reda på om Sveriges kommuner följer Socialstyrelsens rekommendationer om att ta in barnperspektivet vid bedömning av försörjningsstöd.

Samtidigt som julhandeln väntas slå rekord ökar antalet människor i Sverige som innehar försörjningsstöd; under 2012 fick över 220 000 hushåll socialbidrag. Knappa ekonomiska förhållanden är extra påtagliga inför julen och många ensamstående med barn får det svårt att gå ihop.

När kommuner gör bedömningar om försörjningsstöd ska barnperspektivet särskilt beaktas. Hur ser det ut egentligen? I december genomför Faktum, i samarbete med QuestBack, en undersökning som syftar till att bringa klarhet i ämnet. I undersökningen ställs frågor kring hur kommuner hanterar behovsprövningen av ekonomiskt bistånd kring högtider som är förenade med ökade utgifter för många familjer, såsom jul och Ramadan. Faktum genomför även intervjuer med representanter från frivilligorganisationer. 

– Vi vill genom undersökningen ta reda på om det är behovet eller vilken kommun man bor i, som avgör om man som fattig barnfamilj får extra ekonomiskt stöd runt jul och Ramadan, säger Josephine Freje, vik. redaktör Faktum.

QuestBack stödjer Faktums undersökning dels genom en företagsdonation och dels genom att praktiskt skapa frågor samt kvalitetssäkra materialet.

Resultaten från undersökningen offentliggörs av Faktum 23 december 2013.

För ytterligare information kring samarbetet, kontakta Elin Roxhage på elin.roxhage@questback.se. Vid frågor kring publicering och resultat, kontakta Josephine Freje på josephine@faktum.se

Faktum är en religiöst och politiskt obunden tidning som sälj av hemlösa och socialt utsatta personer. Organisationen arbetar för att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap.

QuestBack är Europas ledande leverantör av lösningar inom feedback management och erbjuder en komplett webbaserad tjänst för enkäter och undersökningar inom flera områden. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo i Norge och bedriver verksamhet i sammanlagt 19 länder. QuestBacks plattform används av nära 5 000 organisationer över hela världen. För mer information besök www.questback.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera