Skip to main content

Uppföljning största bristen med medarbetarundersökningar, menar svenska HR-chefer.

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 12:08 CEST

Ny undersökning från QuestBack visar att hela 85% av de svenska HR-cheferna genomför traditionella medarbetarundersökningar trots att inte ens 20 % av dem tror på dem.

QuestBack släpper idag en undersökning som visar hur svenska HR-chefer ser på medarbetarundersökningar och medarbetarfeedback. Enligt undersökningen genomför de allra flesta svenska HR-cheferna fortfarande traditionella medarbetarundersökningar, men deras inställning till dem är minst sagt skeptisk. Bara 18 % av de tillfrågade HR-cheferna tror på dem som ett bra sätt att ta tillvara medarbetarnas synpunkter.

Hela 55 % av HR-cheferna pekar dessutom på bristande uppföljning som det största problemet med dessa medarbetarundersökningar – trots att HR använder dem vid kompetenskartläggning, planering av ledarskapsutveckling och verksamhetsutveckling.

Medarbetarundersökningarna är stora och anonyma, något som flera HR-chefer uppfattar som ett problem, trots att det ligger i dessa undersökningars natur – de fångar därför inte upp individen vilket medför att HR har svårt att föra dialog eller hantera feedback på individnivå. 10 % menar att anonymiteten även leder till bristande engagemang bland medarbetarna.

Flera respondenter påpekar att medarbetarundersökningarna är för omfattande och därmed tungrodda; att de egentligen lämpar sig bäst som diskussionsunderlag. Eftersom medarbetarundersökningarna samtidigt uppfattas som kostsamma, säger flera respondenter att de bara genomför dem vartannat år. Det medför att informationen ofrånkomligen blir inaktuell över tid.

Många respondenter säger sig dessutom vilja undersöka andra typer av verktyg som är mer fokuserade på en mindre del av verksamheten, såsom utbildning eller värdegrunder.

”Undersökningen visar att HR-chefer idag vill ha aktuell, relevant feedback från medarbetarna samt möjlighet att följa upp på individnivå för att göra verkliga förbättringar av verksamheten”, säger Peder Daxberg, landschef på QuestBack. ”Feedback behöver vara kontinuerlig, relevant och kopplas till resultat för att vara framgångsrik.”

Lite mer än 60 % av de tillfrågade anser att avstämningar med närmsta chef är det mest effektiva sättet att ta tillvara medarbetarfeedback men bara 3 % av respondenterna tror på communitys för detta ändamål, trots att communitys, forum och liknande nätverkande är ett växande fenomen i samhället i övrigt.

Ta del av rapporten.
QuestBack gör det möjligt för företag att med hjälp av ledande feedback- och dialoglösningar, skaffa värdefulla insikter och bygga lönsamma relationer med kunder och anställda. QuestBack har tagit emot åtskilliga nationella och internationella diplom och utmärkelser, såsom gasellföretag och årets superföretag. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo i Norge och bedriver verksamhet i sammanlagt 19 länder. QuestBacks webbaserade plattform används av nära 5 000 organisationer över hela världen. För mer information, besök www.questback.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy