Skip to main content

Qvalify och Svenska Förbundet för Kvalitet bjuder härmed in till nya öppna utbildningar våren 2018. Ta chansen och förstärk er kompetens genom våra uppskattade utbildningar.

Nyhet   •   Jan 30, 2018 15:42 CET

Do you Qvalify.....

Allting kan bli bättre. Det vet vi och det vet du. Det är den insikten som gör att du och dina medarbetare varje dag söker ett enklare sätt, en rakare väg, en bättre lösning.

Qvalify bjuder tillsammans med Svenska Förbundet för Kvalitet härmed in till nya öppna utbildningar våren 2018.
Ta chansen och förstärk er kompetens genom våra uppskattade utbildningar.

Som medlem i SFK – Svenska Förbundet för Kvalitet erhåller man 30% rabatt på kursavgiften för nedan kurser.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildning i Nya ISO 9001 och ISO 14001 :2015

Sista datum för uppgradering till nya ISO 9001 och ISO 14001 ver :2015 är 15 september!! Ta chansen nu och utbilda er i nyheterna och förändringarna för att inte äventyra ert certifikat.

Föregående utbildningstillfällen i nya standarderna var populära så nu genomför och planerar vi för några sista tillfällen för Er som ej uppdaterat sig en ny möjlighet.

Vi vill med kursen ge dig konkret och praktisk information om vad som skiljer de nya standarderna från de nuvarande. Vad säger det nya regelverket? Vad innebär förändringarna för ditt företag? Hur kan man på bästa sätt förbereda sig på förändringarna?

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/nya-iso/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internrevisionsutbildning -Ledningssystem med inriktning på ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Denna utbildning riktar sig till dig som behöver få nya insikter och kunskaper inom internrevision eller för dig som ny i rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet som intern revisor sedan tidigare.
Vår erfarenhet som certifieringsorgan visar att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner. Kursen kommer att hjälpa er verksamhet att få driv i de interna revisionerna.

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/internrevision/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildning - Dataskyddsförordningen - GDPR

Redan den 25 maj i år 2018 träder nya Dataskyddsförordningen – GDPR. Ingen tid att vänta med att sätta sig in i denna lagstiftning då Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden.
Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Kan man med detta i så fall använda företagets ledningssystem för att omhänderta dessa krav och förväntningar?

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

Se detaljerad information via följande länk:

https://www.qvalify.se/kurs/gdpr/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Är ni i behov av en anpassad utbildning enbart för er verksamhet, så erbjuder vi också företagsinterna utbildning. Tveka då inte med att kontakta oss genom utbildning@qvalify.se


QVALIFY I KORTHETQvalify AB är ett svenskt oberoende certifieringsorgan för ledningssystem, bland annat inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och AFS 2001 är exempel på standarder enligt vilka Qvalify utför certifiering.
Qvalify är också verksamt inom områdena oberoende granskning och kompetensutveckling.

Qvalify har sitt säte/huvudkontor i Jönköping. Kontor finns även i Stockholm och Göteborg. Företaget grundades 1992 som ett affärsdrivande aktiebolag av SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet. SFK är en ideell förening som arbetar med kvalitet och miljö inom näringsliv och förvaltning i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.