Zva1hk9llb3o43v0yw6d

Barnkonventionen som lag: Rädda Barnen välkomnar skarpt förslag från regeringen

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 13:57 CET

Rädda Barnen kommenterar beskedet från barnministern om att regeringen lägger fram proposition om barnkonvention som lag.

Ev7ukp0vsyd2mn56p4vv

Ny rapport från Rädda Barnen: Nästan 50 procent fler döda i Syrien – barnen drabbas hårdast

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 23:00 CET

En ny rapport från Rädda Barnen visar en fasansfull verklighet för barn i Syrien. Det är tydligt att de så kallade nedtrappningszonerna (som infördes 2017) misslyckats med att göra tillvaron mer säker och trygg för barn och föräldrar i Syrien. Sedan mitten av 2017 dödas minst 37 civila varje dag - en ökning med 45 procent sedan mitten av förra året.

Media no image

Rädda Barnen yttrar sig om ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 05:30 CET

Rädda Barnen har fått möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Remissen rör de ensamkommande barn i Sverige som hunnit bli vuxna på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. I utkastet föreslås att denna grupp ska ges en ny chans till uppehållstillstånd.

Rädda Barnen anser att avsikten med förslaget är god, men har flera invändningar och kommentarer.

- Vi ser framförallt att förslaget på flera sätt inte utgår från barnets bästa. Detta är anmärkningsvärt då det rör sig om en utsatt grupp som drabbats av långa handläggningstider, fallit offer för rättsosäkra åldersbedömningar samt ofta lider av psykisk ohälsa, menar Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Här följer ett sammandrag av Rädda Barnens yttrande:

 • Rädda Barnen är kritisk till att förslaget inte gäller de ensamkommande som sökte asyl efter den 24 november 2015. Enbart i december 2015 sökte 3 217 ensamkommande barn asyl i Sverige. Oaktat om man har sökt innan eller efter den 24 november, har väntan varit orimligt lång för ett stort antal av de ensamkommande barnen.
 • Rädda Barnen motsätter sig starkt att utvisningarna kommer att fortsätta, tills lagen börjar gälla 1 juni 2018. Alla som sökte asyl senast den 24 november 2015 kommer sannolikt att ha fått beslut om uppehållstillstånd när lagen träder i kraft. Det vore därför rimligt att regeringen fattar beslut om att de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna, inte ska tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka enligt de nya gymnasiereglerna.
 • De flesta ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige 2015 kommer från Afghanistan. Rädda Barnen anser att utvisningar av barn till Afghanistan riskerar att strida mot mänskliga rättigheter.
 • Rädda Barnen anser inte att förslaget i dess nuvarande form kan anses integrationsfrämjande. Tidsbegränsade uppehållstillstånd sätter en stor press på de barn och ungdomar som berörs. Detsamma gäller det faktum att man efter avslutad utbildning endast har sex månader på sig att uppfylla försörjningskravet som krävs för permanent uppehållstillstånd. Som en jämförelse tar det mer än nio år för hälften av alla nyanlända att komma ut i arbetslivet. Det finns därför anledning att se över de snäva tidsramar som föreslås och justera dessa. Inte minst för att undvika att ungdomarna utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.
 • Rädda Barnen tycker att lagförslaget är onödigt komplicerat och menar att det behövs ett antal klargöranden. Det gäller bland annat vilka krav som ska ställas när det gäller styrkande av identitet som gäller för uppehållstillstånd. Ålder räknas dessutom som en del av identiteten och många ensamkommande barn har svårt att styrka eller ens göra denna sannolik, vilket påverkar den totala bedömningen av ett ärende.
 • Det råder även oklarhet avseende vem som har ansvar för boende efter beviljande av uppehållstillstånd för studier, eftersom personerna det gäller inte omfattas av bosättningslagen. Många av dem har, efter att ha fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder, flyttat till något av Migrationsverkets anläggningsboenden. Det framgår inte av förslaget hur fördelningen av ungdomarna ska gå till, eller i vilka fall en kommun ska anses ha ansvar för en ungdom som vistas där och fått uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna.
 • Rädda Barnen konstaterar också att även om intentionen är att ge fler unga möjlighet till uppehållstillstånd, så handlar det fortsatt om tillfälliga uppehållstillstånd.
 • Vi noterar också att remissen saknar en barnkonsekvensanalys. Motiveringen till detta är att gruppen som genom förslaget får en ny möjlighet till uppehållstillstånd, kommer att vara vuxna vid prövningen. Därför saknas behov att analysera åtgärden, utifrån de rättigheter som barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Man har alltså valt att inte utgå från principer för barnets bästa.


Rädda Barnen hoppas nu att yttrandet kommer att tas i beaktande, inför att den nya lagen träder i kraft.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Rädda Barnen har fått möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Remissen rör de ensamkommande barn i Sverige som hunnit bli vuxna på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. I utkastet föreslås att denna grupp ska ges en ny chans till uppehållstillstånd.

Läs vidare »
Ss5tubi8aizfxtycn59s

Kriget mot barnen: var sjätte drabbas av krig och väpnade konflikter

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 06:01 CET

Var sjätte barn drabbas av krig och väpnade konflikter. Ny rapport från Rädda Barnen visar att barns utsatthet är större än någon gång under de senaste 20 åren.

Zva1hk9llb3o43v0yw6d

Rädda Barnen lyfter arbete med våldsutsatta barn på globalt toppmöte

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:41 CET

Idag startar toppmötet End violence solutions summit i Stockholm. Konferensen samlar ett hundratal politiker, FN-organ, civilsamhällesorganisationer och företag från hela världen, i kampen mot våld mot barn.

Njunnamljzxoiskpuzhy

2500 röster från barn och unga: Ingen ordning och reda i asylprocessen

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 06:59 CET

Idag, två år efter att Rädda Barnen startade en stödlinje för nyanlända, släpps en rapport under ett seminarium i Riksdagen. Rapporten bygger på 2500 samtal med barn och unga till Stödlinjen. Psykisk ohälsa, otydlighet kring asylprocessen och brist på trygghet dominerar samtalen.

Ymxwawohq0mudh6rrsag

​Ny rapport med vittnesmål från Rohingya-barn: mord och våldtäkter

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 07:01 CET

Kvinnor och barn som bränns levande, otaliga våldtäkter och en damm full av kroppar: i rapporten Rapporten "Horrors I will never forget" beskrivs pågående övergrepp på Rohingya-barn. Omvärlden måste sätta press och de ansvariga ställas till svars.

Yzcuhwfto9omxn68rbiz

Orostelefonen ökar tillgängligheten

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 10:01 CEST

Rädda Barnens Orostelefon har sedan starten i februari 2017 hanterat sammanlagt 81 ärenden som rör oro för våldsbejakande extremism. Vanligaste uppringaren är en företrädare från skola, kommun, eller civilsamhällesorganisation som ringer för att få råd och stöd . För att öka tillgängligheten startas nu Oroschatten med samma verksamhetsinriktning.

Dgpoag87ihszioh1kswe

Vad äter barnen när all mat tagit slut?

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 07:58 CEST

Över 20 miljoner människor riskerar att drabbas av akut matbrist på Afrikas horn. I dag startar kampanjen och utställningen What’s on the plate – vad barnen äter som Aftonbladet TV och Fotografiska i Stockholm gör till förmån för Rädda Barnen.

Partjr0aum2qki7w4by6

Vart fjärde barn berövas sin barndom

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 20:00 CEST

Minst 700 miljoner barn i världen har fått sin barndom avslutad i förtid, visar en ny rapport från Rädda Barnen. Orsakerna kan vara att barn måste börja arbeta, att de gifts bort, eller att familjer tvingas på flykt av krig och konflikter. I många fall handlar det också om att barn dör före sin 5-årsdag.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • cachrlac.lxpyvagrgermjwayeqvjtisntwot@rb.szqrnnpe
 • 073-355 34 33
Ny presschef sedan december 2017.

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • xkanphrune.thotnzxrngrxzwmenhb@raodkb.se
 • 072-357 67 56

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.