Skip to main content

Armada Fastighets AB i nytt samarbete med Radonkonsult

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 11:06 CEST

Armada Fastighets AB har inlett ett samarbete med Radonkonsult för att sanera fastigheter och lägenheter med förhöjda radonvärden i kommunen. Först ut är ett lamellhus i Åkersberga byggt under mitten på 1900-talet.

Efter att ha upptäckt radonhalter över gränsvärdet på 200 Bequerel per kubikmeter luft i flera bostäder i fastighetsbeståndet anlitade Armada Fastighets AB företaget Radonkonsult att utföra sanering.

– Eftersom höga halter av radon på lång sikt kan orsaka lungcancer är det viktigt att problemen åtgärdas, därför har vi utarbetat en åtgärdslista för ett antal fastigheter och lägenheter som nu Radonkonsult tar sig an, säger Magnus Cronberg, drifttekniker på SVEFAB.

Uppdraget omfattar ett antal byggnader i Österåker, många av dem är så kallade lamellhus vilket var en vanlig byggnadstyp under 50- till 70-talet. De är komplext byggda ur saneringssynpunkt, där ett av problemen är att eventuell radon i marken kan ta sig upp vertikalt i konstruktionen och sedan in i bostaden.

– Vi har nu sanerat ett antal hyreshus i Åkersberga, där vi egentligen arbetar med alla delar av fastigheten: källaren med undercentral och kulvert, lägenheter, lokaler och fasaden. För att få ned radonhalterna använder vi oss av vår egen patenterade saneringsmetod, SmalrörsmetodenTM och RadonmidjaTM, säger Per Hallberg, vd på Radonkonsult.

Med Radonkonsults patenterade saneringssystem tillsammans med företagets kunskaper om radonets vandring i byggnader kan resultat garanteras med värden under 200 Bequerel per kubikmeter luft, något som annars är mycket svårt och kostsamt.

– Hittills har vi aldrig misslyckats med att sanera något objekt. Just därför anlitas vi allt oftare då många fastighetsbolag idag insett att år 2020 kommer allt närmare och då skall radongasen inte vara över 200 Bequerel per kubikmeter luft i bostäderna, säger Per Hallberg.

Radonkonsults uppdrag kring radon för Armada Fastighets AB omfattar besiktning och utredning, åtgärdsförslag, radonsanering och uppföljning.

För mer information, kontakta:
Per Hallberg, vd, Radonkonsult, per.hallberg@radonkonsult.se, +46 702840989
Magnus Cronberg, drifttekniker, SVEFAB, magnus.cronberg@svefab.com

Radonkonsult har nära 20 års praktisk erfarenhet av arbete med radonåtgärder och arbetar över hela Sverige med Norrtälje som bas. Som rådgivare anlitas Radonkonsult ofta för uppdrag i skolor och andra offentliga byggnader, även i kulturellt värdefulla byggnader där speciella krav ställs på både resultat och utförande av radonåtgärder. Arbetssättet är väl utprövat och kan appliceras på alla byggnadstyper.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy