This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Tryggve Rönnqvist, Radonova

Bild -

Tryggve Rönnqvist, Radonova

  • Licens: Användning i media
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 4688 x 2638, 4,29 MB
Ladda ner

Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med hjälp av radondosorna Radtrak²®, Rapidos® och Duotrak® erbjuder man säkra mätmetoder med hög noggrannhet som är ackrediterade av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Radonova är ett svenskägt företag som bildades år 1986 för att genomföra mätningar av Cesium i samband med Tjernobylolyckan. Företaget har sina rötter i Uppsalas universitets- och forskarvärld.

Presskontakt