Skip to main content

Ansökningsperiod 1 november – 29 november

Nyhet   •   Sep 07, 2016 13:44 CEST

Ragnar Söderbergs stiftelse fortsätter att inrikta sin anslagsgivning mot yngre forskare inom ekonomiska vetenskaper och rättsvetenskap. Därtill utlyser vi för andra gången postdoktoranställningar för rättsvetare med möjlighet till finansiering av utlandsvistelse.

Vi har förberett ansöknings-och granskningsprocesserna och årets ansökningsperiod pågår från den 1 november till den 29 november kl. 15.00.

Ragnar Söderbergs stiftelse finansierar grundforskning. Vi vill göra det möjligt för akademiskt yngre forskare att våga sig på nydanande vetenskapliga projekt. Våra förväntningar på forskningsprojekten är mycket höga. Därför är vi måna om en noggrann och saklig urvalsprocess med skarpsinniga sakkunniga, som kan identifiera goda möjligheter och risker som är värda att ta för att åstadkomma något väsentligt nytt.

En av Europas ledande forskare, Helga Nowotny, sa nyligen i en intervju: ”Det är viljan att förstå och önskan att blottlägga det dunkla som driver forskare att fråga mer och ge sig in i det okända. Samtidigt finns det i jakten på kunskap en inneboende osäkerhet, eftersom det är det okända som forskaren är på jakt efter. Men detta innebär också att jakten på kunskap är förenad med osäkerhet.”

Forskare som drivs av en sådan grundhållning vill vi finansiera. Djärva idéer välkomnas hellre än more of the same. Mer än att söka efter förväntad nytta hoppas vi på oväntad nytta.

Välkommen med en ansökan!

Mer information:

Detaljerad information om utlysningen i de ekonomiska vetenskaperna finns att läsa här.

Detaljerad information om utlysningarna i rättsvetenskap finns att läsa här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera