Skip to main content

En forskargrupp med en gemensam forskningsagenda

Nyhet   •   Dec 18, 2013 10:00 CET

Den 3 december utvaldes fyra framstående projekt till Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi. Det är fyra projektgrupper med framgångsrika forskare som studerar olika ekonomiska frågeställningar. Idag presenterar vi forskningsgruppen och projektet som syftar till att fördjupa kunskapen om relevansen i de underliggande antaganden som ligger till grund för individers och företags agerande. 


Mikrodatastudier av moderna makroekonomiska modellers underliggande antaganden

Projektledare: Mikael Carlsson
Projektgrupp: Mikael Carlsson (docent)Oskar Nordström Skans (Professor, IFAU)Lena Hensvik (Fil. Dr. IFAU)Teodora Borota Milicevic (Fil. Dr)
Lärosäte: Uppsala universitet

Makroekonomiska variabler som arbetslöshet och inflation är helt centrala för ett samhälles ekonomiska välmående. Ett samhälle består dock av enskilda individer och företag och det är deras samlade agerande som bestämmer den makroekonomiska utvecklingen. Under de senaste decennierna har därför modeller som syftar till att förklara makroekonomiska samband i allt större utsträckning tagit avstamp i en analys av enskilda individers och företags ageranden.

Alternativa teoretiska antaganden leder ofta till likartade förutsägelser om sambanden mellan makroekonomiska variabler men har visat sig leda till vitt skilda rekommendationer kring hur ekonomisk politik skall bedrivas. Trots detta finns bristfälliga empiriska belägg för vilken av de olika teoretiska ansatserna som bäst beskriver verkligheten.

Forskningsprojektet syftar till att fördjupa kunskapen om relevansen i de underliggande antaganden som ligger till grund för individers och företags agerande. Genom att använda unika svenska registerdata kan projektet studera hur individer och företag agerar och interagerar och därmed bidra till att utveckla ett bättre underlag för ekonomiskpolitiskt beslutsfattande.

Vad är mervärdet av att arbeta i grupp?
– Att det finns ett naturligt forum för att bolla idéer där många olika kompetenser kan ge input från olika vinklar. 

Vad är ert bästa tips för en välmående grupp och ett effektivt grupparbete?
– Att fortfarande låta individualiteten få spelrum.

Vilka likheter och skillnader finns det mellan gruppdeltagarnas personligheter?
– Vi är nog mer lika än olika: vi är alla mycket målmedvetna och samtidigt väldigt dåliga förlorare.

Hur formade ni den gruppsammansättning som ni idag har?
– Den har vuxit fram över åren. Flera av oss har skrivit ihop tidigare i olika konstellationer och varit intresserade av likartade frågor. Det är dock först nu vi fått chansen att formellt sett samla ihop oss till en grupp med en gemensam forskningsagenda.

Vad gör ni på er fritid?
– För att vara ärliga så är nog jobbet också den stora hobbyn för oss alla. Förutom det, sköter Lena om olika surdegskulturer med blandad framgång, Oskar tränar för nästa halvmara, Mikael lägger Uppsala i rök med sin grill och Teodora klättrar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy