Skip to main content

I full karriär

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2017 12:41 CET

Att få en tydlig, förutsebar och sammanhängande karriärväg för forskare har länge efterfrågats. Detta har Ragnar Söderbergs stiftelse tagit fasta på. Vi kan idag, tillsammans med Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, presentera fem biträdande universitetslektorer.

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har tillsammans med Ragnar Söderbergs stiftelse genomfört ett pilotprojekt med en utlysning av biträdande universitetslektorat i EU-rätt och folkrätt respektive civilrätt, processrätt och internationell privaträtt.

Styrkan i denna utlysning är en kombination av den externa anslagsgivarens intresse att finansiera excellent forskning, lärosätets intresse av att pröva en forskare för en tillsvidareanställning och forskarnas intresse av att se en tydlig karriärväg och ett mål som anställd.

Ragnar Söderbergs stiftelse hoppas att de tre utlysningsformerna postdoktor, biträdande lektorat och projekt ska hjälpa till med att stabilisera karriärvägen för rättsvetare vid svenska lärosäten. Förhoppningsvis kan vi på detta sätt också locka duktiga forskare utanför nationens gränser. 

De fem forskarna är: 

Olena Bokareva 
Sjö- och transporträtt – transport av gods och passagerare.

Valentin Jeutner
Internationell rätt – digitala aktörer som rättssubjekt.

Ana Norberg
Rättsvetenskap och nya teknologier – vilka lagar gäller, hur anpassas de till framväxten av nya teknologier? Vilka nya regelverk behöver skapas?

Julian Nowag
EU-rätt – ett flertal projekt inom EU-rätt. 
Konkurrens- och arbetsrätt – delningsekonomins inverkan på konkurrens- och arbetsrätt.

Vladislava Stoyanova
Internationell rätt – om människor på flykt.

Läs mer om projekten på stiftelsens hemsida

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy