Skip to main content

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016 – 40 miljoner kronor till fem unga forskare i medicin

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 10:00 CEST

Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar i år anslag om 40 miljoner kronor till fem framstående unga forskare i medicin.

Efter en noggrann peer review-process med några av landets främsta forskare som sakkunniga har fem unga forskare i medicin idag beviljats anslag. Huvudkriterier vid bedömningen är vetenskaplig kvalitet, forskarens kompetens samt potential att självständigt och framgångsrikt driva ett forskningsprojekt och bli en engagerad forskningsledare. Dessa kan nu ställa sig i skaran av totalt 33 Ragnarforskare i medicin. Beviljade Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016 är:

Alexey Amunts, Stockholms universitet

Målet för Alexey Amunts forskningsprojekt är att, genom att använda tekniken elektron kryo-mikroskopi, utvidga den mekaniska förståelsen av mitoribosomer på atomnivå för att kunna använda informationen till att utforma läkemedel för att stoppa cancercellers tillväxt.

Magda Bienko, Karolinska Institutet

Med nyutvecklade metoder studerar Magda Bienko hur arvsmassan anpassar sig till de dramatiska strukturförändringar som sker vid bröstcancer. Potentiellt kan nya universella svagheter hos cancerceller upptäckas vilket kan leda till nya behandlingsstrategier.

Nicola Crosetto, Karolinska Institutet

Nicola Crosetto vill genom sitt forskningsprojekt utveckla nya pålitliga metoder som kan mäta och visualisera den stora variation av celler med olika egenskaper som cancer består av för att kunna omvandla informationen till nytta för behandlande läkare.

Simon Elsässer, Karolinska Institutet

Nyligen genomförda analyser av hela arvsmassan har visat att det finns mer än tusen olika korta peptider i däggdjursceller och många av dem kan kopplas till sjukdomar – trots det är de korta peptidernas funktion okänd. Simon Elsässers forskningsprojekt syftar till att på ett systematiskt sätt kartlägga de korta peptiderna.

Alexander Pietras, Lunds universitet

Alexander Pietras vill genom sitt forskningsprojekt kartlägga signaleringsvägar i cellen som tycks skilja mellan behandlingsresistenta och behandlingskänsliga hjärntumörsceller för att kunna utröna nya sätt att behandla resistenta hjärntumörsceller.

Se kortfilmen där forskarna själva berättar om sin forskning genom en så kallad elevator pitch nedan:

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy