Skip to main content

Fem tips för hållbara upphandlingar

Nyhet   •   Jan 10, 2019 08:05 CET

Svenskarna vill att deras kommuner ska satsa på återvunnet material när de gör offentliga upphandlingar, men ändå är det fortfarande väldigt ovanligt.

I slutet av förra året uppmanade Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells, fler kommuner i Sverige att handla mer återvunnet material vid offentliga upphandlingar. Detta genom en debattartikel i lokal media där han också gav konkreta tips på hur kommunerna kan gå till väga för att bli mer hållbara.

Här kommer våra fem konkreta tips till landets kommuner som vill att invånarnas skattepengar ska bidra till en hållbar utveckling. 

Ragn-Sells Fem tips för hållbara upphandlingar