Skip to main content

Remissvar: Fossilfrihet

Nyhet   •   Maj 19, 2014 09:46 CEST

Ragn-Sells har fått tillfälle att lämna synpunkter på förslagen i betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84). Företaget avstår att i detta yttrande framföra synpunkter på enskilda förslag från utredningen men vill på en övergripande nivå framföra följande. 

Ragn-Sells vill genom sin verksamhet bidra till ett resurseffektivt och hållbart samhälle. I detta ställningstagande ligger att bejaka en utveckling mot att minska såväl transportsektorns som övriga samhällssektorers utsläpp av växthusgaser och visionen om en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 

Svaret går att läsa i sin helhet här,