Skip to main content

Budskap till politiken: Cirkulär teknik finns. Hög tid för regelverk som stöttar omställningen till cirkulär ekonomi.

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 15:00 CEST

Denna vecka pågår Politikerveckan i Almedalen på Gotland, antalet föredrag och samtal kring cirkulär ekonomi har formligen exploderat och fortsätter att mer än fördubblas år för år. Intresseuppsvinget är inte konstigt, världen är i akut behov av att rikta innovationskraft och investeringsflöden till hållbarhet. Det är hög tid för politiken att göra sig till en del av lösningen.

Vi vill påminna våra politiker om att vi svenskar skapar 0,4 ton hushållsavfall per år, men tittar vi hur mycket naturresurser som förbrukas för att skapa de varor och tjänster vi nyttjar är siffran mellan 60 och 100 ton per person och år! Trots detta hamnar hushållens avfall i ständigt debattfokus. Återvinning behöver lika goda marknadsförutsättningar som jungfrulig utvinning. Regelverken kring återställda och avgiftade råvaror behöver rensas upp, men även lagring behöver stödjas. Gårdagens avfall är morgondagens råvaror.

Ragn-Sells samarbete med Cassandra Oil är ett konkret exempel. Tekniken som utvecklats har potential att både avgifta och återställa värdefulla råvaror från en lång rad avfallsfraktioner. Den producerade oljan går vidare för behandling i raffinaderi och kan därmed minska behovet av jungfruligt utvunnen olja.

Att skapa system för utvinning ur sekundära råvaror fordrar innovation och tar tid, i synnerhet nu när råvarupriserna generellt är låga. Världen behöver fartökning i omställningsarbetet; regelverken är anpassade för att reglera linjära flöden och här krävs förändringar och långsiktiga spelregler som stöttar omställningen.

För ytterligare information, kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB
Tel: +46 76 16 32 100

Jonas Roupé, Marknadschef, Ragn-Sells AB
Tel: +46 70 770 6828

Detta är Cassandra Oil
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.


Detta är Ragn-Sells
Ragn-Sells är Sveriges ledande miljö- och återvinningsföretag. Vi samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från näringsliv och hushåll över hela landet.

Ragn-Sellsgruppen har 2 300 medarbetare, varav 1 700 i Sverige, och omsätter över 5,3 miljarder SEK per år. Bland våra medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter som konstruerar och driver kretsloppsanläggningar till experter inom farligt avfall, sanering och källsortering. Som komplement till den praktiska verksamheten erbjuder vi även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering.

Bifogade filer

PDF-dokument