Skip to main content

Rainforest Alliance och UTZ går samman - intervju med Rainforest Alliances nya vd Han de Groot

Blogginlägg   •   Jan 29, 2018 11:47 CET

Hans de Groot, chef för det nya Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance och UTZ har nu slagits samman och bildat en ny organisation med namnet Rainforest Alliance. Tillsammans har de två organisationerna större muskler att kunna tackla kritiska utmaningar kopplade till klimatförändringar, fattigdom, avskogning och förlorad biologisk mångfald.

Han de Groot, tidigare vd för UTZ blir Rainforest Alliances nya vd. Nigel Sizer tidigare president för Rainforest Alliance blir Chief Program Officer i den nya organisationen.  

I den här filmen berättar Han de Groot och Nigel Sizer mer om varför och hur de två organisationerna kan bli en stark kraft för förändring.

I texten nedan ger Han de Groot ger sin bild av den delade vision som förde de två organisationerna samman.

Januari 2018 är startskottet till en ny början för Rainforest Alliance och UTZ. Det ”nya” Rainforest Alliance har ett modigt och ambitiöst mål; att med större muskler bli ännu starkare i kampen för att tackla några av vår tids största utmaningar – klimatförändringar, sociala orättvisor, fattigdom och minskad biologisk mångfald.

Vår vision – att skapa en värld där människor och natur verkar i harmoni – kantas av en stark framtidstro. En tro grundat på mångårig forskning och erfarenhet. Båda organisationerna har en rad framgångsrika hållbarhetsarbeten med sig i bagaget som har haft stor inverkan för att transformera industrier, minska de ekologiska avtrycken och för att minska fattigdom. Den oerhörda mängd talang bland forskare, naturvetare, utvecklingsexperter och skogsbrukare tillsammans med en enorm språkbank, gör mig övertygad om att sammanslagningen tar oss ännu ett steg närmare den förändring vi vill se.

Båda organisationer har, genom sina certifieringsprogram, bidraget till att driva stora och viktiga framsteg över flera branscher. UTZ genom sin sektor-baserade-model och Rainforest Alliance med att skapa hållbara skogsbruk, samarbeten med urbefolkning och bevarandeprojekt som fokuserar på hela landskap. Våra forskare har bidragit med värdefulla insikter som hjälpt både odlare och företag, att ta mer hållbara beslut. Några av dessa är Mars, Nestlé, Cargill, Lipton, Patagonia och Martin Guitars.

Juan Pinchi skördar kakao på hans odling i Juanjui i Peru.

Liksom alla nya relationer mellan två starka parter kommer vi stundtals att tycka olika om hur vi ska bygga den nya organisationen. Som organisationens nya vd blir mitt mål att bibehålla fokus på vår gemensamma vision – vilket också var det som förde oss samman. Den har vi brutit ner i fyra huvudområden:

Klimatförändringar: Både UTZ och Rainforest Alliance har skapat effektiva utbildningar för att hjälpa odlare att bli bättre på att stå emot liksom att handskas med de utmaningar som klimatförändringarna medför. Ett stort fokus är klimatsmarta odlingsmetoder vilket inkluderar bl.a. hållbar vattenhantering, förbättrad produktivitet och klimatanpassning. Rainforest Alliances strategi för att minska avskogning blir också avgörande i detta arbete.

Mänskliga rättigheter: Organisationerna är båda medgrundare till the Global Living Wage Coalition för att införa standarder och riktlinjer för levnadslön. I tillägg förblir konkreta värden för att skydda mänskliga rättigheter, som rätten att organisera sig fackligt, rätten till ett anständigt boende, jämställdhetsutbildning och utfasning av barnarbete, fortsatt kritiskt i vårt arbete och när vi tar fram en ny standard under 2019.

Odlares försörjningsmöjligheter: Att stärka odlingarnas produktivitet och avkastning är ytterligare ett område där de två organisationerna överlappar. Oberoende studier visar att de hållbara odlingsmetoder som ingår i både UTZ och Rainforest Alliances certifieringsprogram hjälper till att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för bönderna. Detta minskar också odlarnas behov av att skövla skog. Gemensamt är vår förståelse för att livskraftiga odlarsamhällen och välmående ekosystem går hand i hand.

Biologisk mångfald: Hållbara odlingsmetoder som skyddar den biologiska mångfalden är centrala i båda våra standarder. Att införa gröna bufferzoner och agroforestry odlingar är två exempel. Från Rainforest Alliance finns också ett jaktförbud på odlingar (annat än i mycket specifika fall kopplat till urbefolkningars traditioner).

Avslutningsvis är den största tillgången i allt detta såklart den målinriktade, intelligenta, optimistiska och pragmatiska medarbetarskara som nu slås samman. Vi är problemlösare och alliansbyggare. Tillsammans ska vi skapa en starkare och större global samverkan för en bättre framtid.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy