Skip to main content

Rainforest Alliance lanserar standard för boskapsproduktion i tropikerna

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 07:00 CEST

Rainforest Alliance har tillsammans med den amerikanska biståndsorganisationen USAID lanserat en standard för hållbar uppfödning av boskap i tropikerna. Standarden ska hjälpa uppfödare att ställa om sina verksamheter och förbättra de miljömässiga och sociala aspekterna av produktionen samt stärka djurskyddet.

Standarden kommer att finnas tillgänglig för gårdar i Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien. Målet är att boskapsägare ska förbättra sina verksamheter med hänsyn till miljö, anställda och djur. De gårdar som klarar kraven får marknadsföra sina produkter med Rainforest Alliance sigill.

Standarden kommer bara att tillämpas på gårdar där boskapen har tillgång till bete. Standarden omfattar följande principer: ledningssystem, hållbart bete, djurens välbefinnande och reducering av växthusgaser. Vid certifiering kommer den nya boskapsstandarden att användas tillsammans med den befintliga SAN-standarden (Sustainable Agriculture Network*) för hållbart jordbruk.

Initiativet förväntas lindra många av de problem som är förknippade med boskapsproduktion i tropikerna, som exempelvis avskogning, utsläpp av växthusgaser och vanvård av boskap. Enligt FAO (Food and Agriculture Organization) används cirka 26 procent av jorden yta för bete. Boskapsuppfödning är en av de starkaste drivkrafterna till avskogning i tropikerna. Dessutom svarar boskapsuppfödning för cirka 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Standarden har tagits fram av SAN, vars sekretariat är baserat på Rainforest Alliance kontor i San José, Costa Rica. Utvecklingen av standarden började med offentliga samråd under 2007 och omfattade ett nära samarbete med Catie (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) som genom sitt program för boskapsproduktion och miljöledning har arbetat med frågan i Latinamerika sedan 1995.

Över 130 organisationer från 34 länder, bland annat företrädare för boskapsuppfödare, miljöorganisationer, branschorganisationer, universitet, departementstjänstemän och djurrättsorganisationer har deltagit i samrådsprocessen.  Standarden har blivit godkänd i Australien, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Kenya och Nicaragua och SAN’s internationella standardkommitté gav sitt slutgiltiga godkännande i juli 2010.

För ytterligare information kontakta

Marcus Schaefer

Presskontakt Rainforest Alliance

073-767 25 68

Om Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell ideell naturskyddsorganisation som grundades 1987. Organisationen arbetar inom skogsbruk, jordbruk och turism. Rainforest Alliance's mål är att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Man arbetar med att förändra metoder för markanvändning, affärsseder och konsumentbeteenden.

Idag är över 78.000 gårdar – såväl små familjejordbruk och grupper av gårdar som plantage - som täcker ett område på drygt 550 000 hektar i 28 länder certifierade.

För mer information besök www.rainforest-alliance.org.


Om SAN*

SAN, Sustainable Agriculture Network är en sammanslutning av åtta oberoende miljöorganisationer som främjar social och miljömässig hållbarhet i jordbruket genom att utveckla globala standarder. SAN’s standarder som används av Rainforest Alliance certifieringsprogram täcker följande tio principer

Bevara ekosystem

Skydda djurliv

Bevara vattenresurser

Goda arbetsförhållanden och rättvis behandling av arbetare

Arbetarskydd och säkerhet

Samhällsrelationer

Förbättrade odlingsmetoder, IP-odling

Markskydd

Avfallshantering

Planering och ledningssystem

Rainforest Alliance arbetar med människor som är beroende av lokala ekosystem för sin försörjning. Man hjälper dem förändra sina jordbruks-, och skogsbruksmetoder och hur de driver verksamheter inom turism. Alla sorters organisationer från stora multinationella företag till småskaliga odlare och kooperativ samarbetar med Rainforest Alliance för att erbjuda ansvarsfullt producerade varor och tjänster till allmänheten.  För mer information, besök www.rainforest-alliance.org.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy