Skip to main content

RALA CERTIFIERADE FÖR ROBUST FIBER

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 16:50 CET

”Vi på Rala ser det som en självklarhet att leva upp till de krav som anges och ansöka om certifiering enligt Robust Fiber. Vi var med tidigt i projektet då stommen till ramverket arbetades fram och genom alla de diskussioner som drevs i det arbetet ser vi självklart certifieringen som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete internt. Även om det här gäller den svenska marknaden så betyder det här att våra kunder runt om i Europa får samma goda och standardiserade leveranser i alla led från oss”, säger Tobias Ahl VD på Rala.

Den första december arrangerar Rala tillsammans med Stadsnätsföreningen ett seminarium. Om du är intresserad av att delta på det seminariet kan du maila oss för mer information om ditt deltagande. Seminariet är kostnadsfritt mellan kl. 13-16 i Ralas lokaler i Stockholm.

För mer information kontakta Karin Ahl

Kommunikation är en förutsättning för utveckling. Ralas tjänster och material baserat på vår långa erfarenhet gör det lätt att etablera och bygga ut ett nät med modern fiber som gör bredband framtidssäkert och som håller hög kvalitet.