Skip to main content

Framtidens sjukhus planeras i Malmö

Nyhet   •   Jan 08, 2016 09:11 CET

I tuff konkurrens har Ramböll fått i uppdrag av Region Skåne att hantera flera delar i mångmiljardprojektet Nya Sjukhusområdet Malmö. Ramböll har lång erfarenhet av stora sjukhusprojekt, bland annat från NKS och universitetssjukhusen i Örebro, Linköping och Göteborg.

Sedan hopslagningen av Universitetssjukhusen i Malmö och Lund 2010 utgör de tillsammans ett av Sveriges största universitetssjukhus. För att klara framtidens behov av vård och de krav som kommer att ställas på byggnaderna utökas Malmö sjukhusområde med en ny stor vårdbyggnad om ca 65 000 m2, en ny servicebyggnad om 15 000 m2 och ersättningsbyggnader om ca 15 000 m2.

Därtill kommer flertalet ombyggnationer i befintliga byggnader, rivningar och uppföranden av nya teknik- och transportkulvertar att genomföras.

Den nya vårdbyggnaden kommer bestå av flera huskroppar som binds samman genom ett gemensamt källarplan, kulvertar och förbindelsegångar. Ramböll har dels uppdraget att planera och projektera byggnadens el- och teletekniska installationer och dels att ingå i byggherreorganisationen för planering och styrning av ekonomi och tid för projektet som helhet. Då verksamhetsinnehållet i byggnaden inte är helt fastställt ännu blir en av utmaningarna i planering och projektering att designa en flexibel byggnad för olika typer av verksamheter både nu och i framtiden.

– Projektet är stort och komplext och ska utföras parallellt med sjukhusets pågående verksamhet och kommer att påverka i stort sett hela sjukhusområdet. Det är väldigt roligt att vi bidrar till att utveckla sjukhusområdet till framtidens vårdmiljö, säger Joakim Westerlund, enhetschef inom projektledning.

De tjänster Ramböll utför i projektet är projektplanering, lågspännings-, belysnings-, brand- och tele/datasystem.

Hela projektet bedöms vara färdigställt år 2022 och byggnadsinvesteringen är beräknad till 6,8 miljarder kronor.

För mer information, kontakta gärna
Joakim Westerlund, Enhetschef Projektledning
010-615 58 92, joakim.westerlund@ramboll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy