Skip to main content

Ny studie i resultatbaserad styrning offentliggjord

Nyhet   •   Nov 05, 2010 11:42 CET

Ramböll Management Consulting AB har offentliggjort en internationell studie om ledarskapets roll för att etablera resultatkultur i offentliga verksamheter. Studien baseras på intervjuer med 29 toppledare inom offentlig sektor från norra Europa.

Det finns flertalet skrifter, rapporter och artiklar som beskriver styrmodeller för att öka verksamheters fokus på att skapa resultat och därmed ett högre värde för medborgaren. Utgångspunkten för dessa angreppssätt återfinns i spåret av new public management. Ramböll kan dock konstatera att ytterst lite har skrivits om ledarskapets roll - för att lyckas utveckla- och etablera ett starkt resultatfokus och resultatkultur i verksamheten.

Att gå från en styrning med stark fokus på vilka insatser som ska genomföras till en fokus på vilka effekter insatserna har för målgruppen (till exempel från fokus på barngruppers storlek till fokus på barns utveckling, från antal personer som erhållit missbruksinsatser till andel personer som genomgått en lyckad behandling) är många gånger ett stort perspektivskifte. Att förändra perspektiv och kultur ställer stora krav på ledarna i organisationen. För att lyckas krävs stort engagemang, uthållighet och förmåga att kommunicera förändringen. Ledarskapet är helt centralt för verksamhetens utveckling.

Studien Performance Leadership in Action sätter fingret på vad som krävs av dig som ledare för att lyckas. Framgången bygger på att du som ledare i offentlig sektor har förmågan att bemästra olika faser i införandet av resultatbaserad styrning.

Syftet med rapporten är att inspirera ledare i offentlig sektor genom att visa på framgångsrika metoder och lärdomar från andra ledare i Norden och Tyskland. De intervjuade ledarna har reflekterat över sitt sätt att införa och praktisera resultatbaserad styrning i sin verksamhet. I rapporten finns en rad uttalanden för att på ett konkret sätt illustrera deras poänger och erfarenheter. Resultatet har blivit en lärorik studie som visar på vilken betydelse ledarskapet har när man ska införa resultatbaserad styrning i sin verksamhet.

Ta del av rapporten på vår hemsida.

Ramböll Management Consulting AB är ett konsultföretag som arbetar med välfärds-, näringslivs- och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Vi genomför varje år ett stort antal utredningar och utvärderingar samt agerar processtöd i offentliga organisationer. Bland våra kunder finns en rad kommuner och regionförbund, myndigheter, departement samt fackliga och ideella organisationer.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera