Skip to main content

Ramböll bakom analys av försök med gratisbussar i Avesta kommun

Nyhet   •   Sep 26, 2014 10:22 CEST

Avestabornas resor med kollektivtrafik har ökat med 80 procent efter att kommunen införde gratisturer på utvalda busslinjer. Något som i sin tur har lett till mindre biltrafik och därmed lägre koldioxidutsläpp. Ramböll står bakom utvärderingarna av den testperiod som genomfördes innan ett beslut togs om att låta gratisbussarna rulla.

Avesta kommun ville göra staden mer attraktiv för nya och gamla invånare genom att minska andelen bilar och utsläpp av koldioxid. Mellan 2012 och 2014 införde man en testperiod för att se om gratisbussar på vissa sträckor inom kommunen kunde leda till en positiv påverkan på trafik och utsläpp.

Arbetet med att analysera testperioden gav man till Ramböll. I uppdraget ingick också att titta på vad tidigare försök med gratis kollektivtrafik i andra kommuner och länder lett till.

– Vår slutsats var att försöket hade inneburit ett kraftigt ökat bussresande, och att en relativt stor del av de resor som tidigare gjorts med bil nu ersatts av buss. Tack vare att kommunen, baserat på vår utvärdering, betraktade försöket som lyckat blev gratisbussarna tidigare i år till ett permanent upplägg, berättar Ulrik Berggren, handläggare inom trafikärenden på Ramböll.

De analyser som Ramböll genomförde av Avestabornas resemönster under hösten 2011 visade att bussarna hade 1 300 – 1 500 påstigande personer varje dag. Hösten 2013 var siffran 2 500 – 2 700 personer per dag. En ökning med nära 80 procent.

– Ambitionen från kommunens sida har varit att få en grundligt genomförd undersökning att använda som bas för viktiga beslut som påverkar de boendes vardag. Vi ville minska bilåkandet och därmed sänka koldioxidutsläppen och det har vi lyckats med, säger Agneta Johansson, samhällplanerare vid Avesta kommun.   

Här kan du läsa mer om Rambölls samlade tjänster inom trafik.

Kontakt
Ulrik Berggren, Handläggare
+46 10 6155514
Ulrik.berggren@ramboll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy