Skip to main content

Ramböll utvärderar Skolverkets Matematiksatsning

Nyhet   •   Sep 22, 2010 14:04 CEST

Regeringen har under den senaste mandatperioden valt att satsa stort på skolan. En viktig del av regeringens arbete handlar om att förbättra elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Ramböll har fått i uppdrag att utvärdera Skolverkets Matematiksatsning, en satsning för att höja kvaliteten i grundskolans matematikundervisning.

Skolverket har av regeringen fått medel att fördela till lokala utvecklingsprojekt. Hittills har Skolverket delat ut över 314 miljoner kronor till 614 lokala projekt runt om i hela landet, till såväl fristående som kommunala skolor. Matematiksatsningen startade 2009 och kommer att pågå fram till och med 2011.

Enligt regeringsuppdraget så ingår det för Skolverket att utvärdera resultatet av satsningen. Skolverket gick därför ut med en offentlig upphandling som vanns av Ramböll, i konkurrens med högskolor, universitet och andra privata aktörer. Ramböll kommer att undersöka på vilket sätt matematikundervisningen har utvecklats på de berörda skolorna under satsningens löptid. Ramböll kommer även att titta på i vilken mån som satsningen kan antas leda till att fler elever når de nationella målen i matematik. Uppdraget ska slutrapporteras till Skolverket i oktober 2011.

För att säkra den matematikdidaktiska kompetensen i uppdraget samarbetar Ramböll med Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samt med Christina Ehneström, utvärderingskonsult och matematikdidaktiker.

Läs mer om Matematiksatsningen på Skolverkets hemsida.

Ramböll Management Consulting AB är ett konsultföretag som arbetar med välfärds-, näringslivs- och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Vi genomför varje år ett stort antal utredningar och utvärderingar samt agerar processtöd i offentliga organisationer. Bland våra kunder finns en rad kommuner och regionförbund, myndigheter, departement samt fackliga och ideella organisationer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy