Skip to main content

Världskänd samhällsutvecklare på plats i Knivsta

Nyhet   •   Maj 26, 2014 10:00 CEST

Från städer som Köpenhamn, Singapore och Beijing är nu Rambölls Herbert Dreiseitl på plats i Knivsta för att genomföra en workshop tillsammans med Knivsta kommun som står inför planeringen av en helt ny stadsdel för 8 000 invånare.

Stockholms och Uppsalas befolkning växer i snabb takt och behovet av bostadsbyggande och ny infrastruktur blir alltmer akut. Målsättningen att göra framtidens städer hållbara och energieffektiva har blivit en självklarhet. Samtidigt ställs högre krav på att våra stadsmiljöer ska vara attraktiva och bjuda in till en hållbar livsstil. Det finns även en önskan om levande och välfungerande stadsmiljöer med hög livskvalité.

Tack vare spårutbyggnaden mellan Uppsala och Stockholm öppnas en unik chans för Knivsta att bereda plats för tillväxt när Uppsala och Stockholm blir allt trängre. Med nya metoder och ett genomgripande hållbarhetskoncept ska en modell för både boende och lokaler för näringslivet tas fram.

Knivsta kommun har bjudit in Rambölls Liveable Cities Lab till en workshop om utvecklingen av en helt ny stadsdel för 8 000 invånare. Området för stadsutvecklingen heter Nydal och ligger i sydvästra Knivsta.

Workshopen leds av Liveable Cities Labs frontfigur, Herbert Dreiseitl, som under de senaste åren skapat hållbara och attraktiva stadsmiljöer i städer som Köpenhamn, Singapore och Beijing. Nyckeln till framgången är ett holistiskt arbetssätt som möjliggör integrerade lösningar utifrån platsens naturliga förutsättningar, något han nu tar till Knivsta.

Ambitionen är att kartlägga kommunens möjligheter och utmaningar och ha diskussioner baserade på internationella erfarenheter. 

– Hur levande en stadsmiljö är varierar beroende på geografiska och kulturella aspekter. Vi kan inte formulera en definition som håller för alla städer, men vi kan vara med och ge dem en knuff i rätt riktning för att förändra gamla tankemönster och beteenden. Stadsplanerare har en viktig roll och kan bli de som påverkar och får människor att tänka i nya långsiktiga och mer strategiska banor, säger Herbert.

Workshopen äger rum i Knivstas nybyggda kommunhus och kommer att behandla frågan om hur vi gemensamt kan bidra till skapandet av stadsmiljöer som ryms inom just begreppet liveable cities.


Ramböll arbetar med stadsbyggnad på olika nivåer. Genom att tidigt i processen sammanföra våra olika teknikkompetenser kan bättre lösningar uppnås, anpassade till varje plats och varje beställares behov. Detta möjliggör en effektiv process och verkligt hållbara lösningar.

För mer information, kontakta
Yvonne Ronnerfors
 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.