Skip to main content

Ny undersökning: Stockholmarna vill satsa på cykel!

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 11:03 CET

Stockholmarna cyklar som aldrig förr och nu vill 70 procent se ökade satsningar på cykeltrafiken. Det visar en undersökning som Ramböll presenterar idag.

Resultaten från undersökningen riktar ett tydligt budskap till stockholmspolitikerna: satsa mer på cykeltrafiken! 72 procent av stockholmarna ställer sig bakom ökade satsningar på cykeltrafik och en majoritet anser att politikerna satsar för lite på cykling i dagsläget.

− Det är ett tydligt besked om att politikerna måste börja ta efter sina kollegor i andra länder. Vi har hamnat på efterkälken när det kommer till modern stadsbyggnad, säger Lars Strömgren, cykelplanerare på konsultbolaget Ramböll.

I Köpenhamn sker 36 procent av alla resor till jobb och studier med cykel medan motsvarande siffra i Stockholm är 8. Men stockholmspolitikerna har nu planer på att höja ambitionerna och pekar ut Köpenhamn som förebild. Enligt Rambölls undersökning mottas planerna positivt av stockholmarna.

− Att 7 av 10 stockholmare vill ha högre ambitioner lämnar ett starkt mandat till politikerna att satsa. Dock sker förändringarna för långsamt. Om inte ambitionshöjningen omsätts i konkret politik når vi Köpenhamn först år 2078. De cyklar just nu långt framför oss, säger Lars Strömgren.

För att göra Stockholm till en bättre cykelstad vill de tillfrågade ha fler cykelbanor, bättre säkerhet och möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

I Köpenhamn har cykeln länge prioriterats både i stadsrummet och i infrastrukturbudgeten och ambitionen är att 50 procent av alla resor ska ske med cykel redan år 2015. Just nu planerar staden för 26 nya cykelmotorvägar som ska uppmuntra fler pendlare i Köpenhamnsområdet att ersätta bilen med cykelsadeln.

Undersökningen i korthet:
Undersökningen har genomförts av opinionsundersökningsföretaget Norstat och omfattar 570 respondenter i storstockholmsområdet.

• 69 procent av de tillfrågade i Storstockholm ställer sig bakom höjda ambitioner för cykeltrafiken. 13 procent ställer sig inte bakom höjda ambitioner. Motsvarande siffror för boende inom Stockholms stad är 72 procent respektive 12 procent.

• 45 procent anser att det i dagsläget satsas för lite på cykling i Stockholm. 25 procent tycker inte att det satsas för lite. Av dessa vill 57 procent istället prioritera satsningar på kollektivtrafik. Bland boende inom Stockholms stad är det 51 procent som anser att det satsas för lite och 25 procent som inte tycker det.

• Avseende prioriterade satsningar vill 46 procent ha fler cykelbanor, 41 procent bättre säkerhet, 33 procent möjlighet att ta med cykeln i kollektivtrafiken, 29 procent bredare cykelbanor för att minska trängseln, 19 procent bättre parkeringsmöjligheter för cykel i anslutning till kollektivtrafik och 14 procent snabbare snöröjning.

• Av de tillfrågade cyklade 40 procent åtminstone några gånger i månaden eller oftare.

För mer information om undersökningen kontakta:
Lars Strömgren, Stads- och trafikplanerare Ramböll
010-615 63 67
0736-55 45 82
lars.stromgren@ramboll.se

Presskontakt:
Yvonne Ronnerfors, Kommunikationschef Ramböll
010-615 60 51
070-994 70 04
yvonne.ronnerfors@ramboll.se


Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare inom teknik, design och management consulting och grundades i Danmark 1945. Vi är 10 000 medarbetare och har en stark närvaro i Nordeuropa, Indien och Mellanöstern. Med nära 200 kontor i 21 länder kombinerar vi rikstäckande kännedom med global kunskap. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. Ramböll verkar inom byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting. www.ramboll.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy