Skip to main content

PRESSINBJUDAN: Framtidens ledarskap för offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 10:42 CEST

Tid: Tisdagen den 26 oktober. 13:00-16:00

Plats: Ramböllhuset, Krukmakargatan 21, Stockholm

Ramböll bjuder in dig till ett seminarium om framtidens ledarskap för offentlig sektor.  Vi samlar personer inom ledande positioner från offentlig sektor runt om i Sverige och från USA. Tillsammans för vi en dialog och ett erfarenhetsutbyte kring ledarskapets betydelse för verksamheter inom offentlig sektor, då det handlar om att skapa ett värde för den enskilde medborgaren.

Såväl offentliga verksamheter som medborgare ställer sig frågan; vad får vi ut av våra skattemedel och hur kan vi veta att offentlig sektor skapar värde för pengarna genom de insatser som genomförs?

Hur mycket skattemedel vi satsar, eller antalet insatser som genomförs be­rättar ofta väldigt lite om hur effektiv en viss politik, program eller projekt kan vara. Mer pengar till skolorna är inte synonymt med ökad kunskap hos eleverna, mer pengar till integra­tionsinsatser leder inte automatiskt till att fler nyanlända blir självförsör­jande, och fler poliser och polisbilar är inte ett likhetstecken mellan mins­kad kriminalitet och ökad trygghet för medborgarna. 

Att gå från en styrning med stark fokus på den egna verksamheten till en fokus på målgruppen, är enligt Rambölls erfarenhet, ett stort perspektivskifte. För att lyckas krävs stort engagemang, uthållighet och förmåga att kommunicera förändrin­gen. Ledarskapet är helt centralt för verksamhetens utveckling.

UR PROGRAMMET

Vi gästas bland annat av David Hunter från USA – internationellt erkänd expert inom Performance Leadership.  Han har mer än 30 års erfarenhet inom området och kommer berätta om sitt arbete med att införa strategisk verksamhetsstyrning i offentliga och ideella organisationer. I samtalet deltar också Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör i Stockholm Stad. Anders betonar vikten av ett aktivt ledarskap för att få organisationen med sig på resan mot en ökad resultatfokus.

Se fullstäng inbjudan med program i den bifogade filen!

 

Presskontakt

Kerstin Wallin

E-post: kerstin.wallin@ramboll-management.com

Telefon:  +46 8 410 579 58

 

För ytterligare information var vänlig kontakta

Ola Odebäck, VD Ramböll Management Consulting AB

E-post: ola.odeback@ramboll-management.com 

Telefon: +46 8 562 494 46

Ramböll Management Consulting AB är ett konsultföretag som arbetar med välfärds-, näringslivs- och organisationsutveckling inom offentlig sektor. Vi genomför varje år ett stort antal utredningar och utvärderingar samt agerar processtöd i offentliga organisationer. Bland våra kunder finns en rad kommuner och regionförbund, myndigheter, departement samt fackliga och ideella organisationer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera