Skip to main content

Ramböll förvärvar erkänt brittiskt konsultföretag inom höghusteknologi

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 09:06 CEST

Ramböll förvärvar det brittiska ingenjörsföretaget whitbybird med 650 medarbetare på 13 kontor i Storbritannien samt med kontor i Italien, Mellanöstern och Indien. Whitbybird är ett välkänt och erkänt företag i Storbritannien speciellt för sin kompetens inom höga byggnader. Whitbybird har också belönats med ett flertal utmärkelser för innovation och arbetsmiljö.

”Förvärvet av whitbybird är en naturlig följd av Rambölls tillväxtstrategi. Ett av våra mål är att bredda vårt kompetensutbud genom strategiska förvärv av experter, vilket ökar våra möjligheter att erbjuda våra kunder bredare och mer kompletta tjänster. I och med förvärvet av whitbybird kan Ramböll erbjuda spjutspetskompetens inom den hastigt växande globala marknaden för höghusbyggnation. Utöver detta har vi uppnått en stark representation i Storbritannien och samtidigt ytterligare stärkt vår närvaro i Mellanöstern och Indien”, säger koncernchef Flemming Bligaard Pedersen.

Ramböllkoncernen, som efter förvärvet av whitbybird, har mer än 6000 medarbetare i Nordeuropa, Mellan- och Fjärranöstern, har goda erfarenheter av tillväxt genom förvärv. 2003 fördubblade Ramböll sin dåvarande storlek genom förvärv av Scandiaconsult. Ett förvärv karaktäriserat av succé och som idag utgör en väsentlig förutsättning för Rambölls solida marknadsposition i Norden.

”Det är vår erfarenhet att planerat förarbete och säkerställande av gemensamma värderingar och verksamhetskulturer innan samgående, och att den efterföljande integrationsprocessen kännetecknas av transparens och engagemang, är förutsättningar för att lyckas optimalt” avslutar Flemming Bligaard Pedersen.

För ytterligare information:
Koncernchef Flemming Bligaard Pedersen på telefon +45 4598 6000 eller
Utvecklingsdirektör Beate W. Bentzen på telefon +45 4598 6026


Ramböll Sverige AB
Kapellgränd 7
Box 4205
SE-102 65 Stockholm
Tfn vxl +46 (0) 8 615 60 00
Fax +46 (0) 8 702 19 13
www.ramboll.se

Ramböllkoncernen har mer än 6000 engagerade medarbetare. Vi är ett ledande Nordeuropeiskt företag verksamma i ett brett internationellt perspektiv med 116 kontor i Norden och Storbritannien och 24 kontor i övriga världen. Vi erbjuder rådgivande ingenjörs- och konsulttjänster, produktutvecklings- och organisationsrådgivning inom: Byggande, infrastruktur, installation, industriella processer, energi, vatten och miljö, telekommunikation, management och IT.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy